Lípa Musica 2017

Jarní dialogy otevře dialog instrumentální, jež iniciovala přední česká i světová harfistka Jana Boušková. Ke spolupráci přizvala významné německé umělce Tanju Tetzlaff a Floriana Donderera, se kterými účinkovala na mnohých světových scénách, a oslovila i vynikajícího českého flétnistu Jana Ostrého. Rámec programu, který nabídne virtuózní skladby pro harfu, flétnu, housle, violu a violoncello, tvoří česká hudba. Na úvod zazní Klavírní kvartet z pera Jana Ladislava Dusíka, jednoho z nejvýraznějších a nejzajímavějších autorů české i evropské hudby přelomu 18. a 19. století. Syn harfistky se ve svém díle tomuto nástroji patřičně věnoval, avšak do historie se zapsal především jako skládající klavírista interpretačně náročné hudby předromantického ražení, která dodnes přes mnohé novátorství zůstává nedoceněna. Výraznou kapitolu ve světové harfové literatuře tvoří díla samotných harfistů. Jedním z nejvýznamnějších byl i francouzský harfista a skladatel Henriette Renié, ze jehož odkazu zazní jedno z nejnáročnějších děl pro harfu, působivý Tanec skřítků.  V další ukázce se přeneseme do impresionismu, jehož citovost a náladovou barvitost v celé své paletě dovede harfa dokonale vyjádřit. Ravelovo dílo původně určené pro klavír okouzluje svou čistotou, jasností, jemnou zvukomalbou, která se zlehka dotýká emocí posluchače. Ryzí romantismus prýští ze Schubertovy Sonáty Apreggione určené původně pro kuriózní nástroj kytaru d’amour, kterou dnes nahrazuje klavír či právě harfa. Skladatel se umně vyhnul přehnanému užití idiosynkratických arpeggií, která dodnes mnohdy zkreslují pohled i na možnosti harfy, a opatřil toto introvertní dílo jemnou lyrikou, intimní hloubkou a bohatými melodiemi.  Oblouk sklenutý od klasicismu k hudbě 20. století zakončíme ukázkou z Dvořákovy tvorby.  Maličkosti, původně pro dvoje housle, violoncello a harmonium, vznikly na přání Dvořákova přítele, violoncellisty Josefa Srba - Debrnova. Autor v nich respektuje potřeby toho typu děl, která mají sloužit především domácímu provozování, ale přitom v žádném směru neslevuje z jejich umělecké úrovně. Každá z pěti drobných vět je vybudována z jediného tématu v obrysech na první pohled velmi jednoduchých. V této zdánlivé prostotě se ale skrývá veliké mistrovství ve vedení a spojování jednotlivých hlasů, smysl pro barevnost zvukových kombinací a formální dokonalost. Živý, humorný charakter kontrastuje s pomalejšími tempy a lyričtějším výrazem. 

Jan Ladislav Dusík (1760-1812): Klavírní kvartet harfu, flétnu, violu a violoncello, op. 56
Allegro affectuoso, Larghetto, Rondo Allegro

Henriette Renié (1875-1956): Tanec skřítků pro harfu

Maurice Ravel (1875-1937), arr. Carlos Salzedo: Sonatina pro flétnu, violoncello a harfu fis moll
Modéré, Mouvement de Menuet, Animé

Franz Schubert (1797-1828): Sonáta a moll pro violoncello a harfu „Arpeggione“, D 821
Allegro moderato, Adagio, Allegretto

Antonín Dvořák (1841-1904): Maličkosti pro flétnu, housle, violoncello a harfu, op. 47
Allegretto scherzando
Tempo di minuetto. Grazioso
Allegretto scherzando
Canon. Andante con moto
Poco Allegro

Jana Boušková – harfa
Jan Ostrý – flétna
Florian Donderer – housle / viola
Tanja Tetzlaff – violoncello

Není mnoho českých umělců, kteří by ve svém oboru dosáhli na světové úrovni natolik výsadního postavení, a tak výjimečným způsobem reprezentovali Českou republiku v zahraničí, jako harfistka Jana Boušková, jejíž vizitku můžeme shrnout slovy: „talent století“, jediná česká laureátka nejprestižnějších harfových soutěží světa, žádaná sólistka světových pódií, tvář předního světového výrobce harf Lyon & Healy, sóloharfistka České filharmonie, profesorka Královské akademie v Bruselu a porotkyně prestižních světových harfových soutěží. Jana Boušková je žádanou hráčkou a na světových pódiích vystupuje se špičkovými orchestry, ale též v komorních seskupeních či sólově. Od roku 2005 je sóloharfistkou České filharmonie. Spolupracovala s Mstislavem Rostropovičem, Jurijem Bašmetem, Patrickem Galloisem, Maximem Vengerovem, Sharon Kam, Larsem Vogtem, Christianem Tetzlaffem a dalšími vynikajícími umělci. Jako sólistka orchestrů (např. České filharmonie, Budapešťské filharmonie, Kolínské komorní filharmonie, Chicago Sinfonietty, Amsterdam Sinfonietty, Israel Philharmonic Orchestra, MDR Symphonieorchester Leipzig, Luzerner Symphonieorchester či Tokyo Chamber Orchestra) vystoupila v prestižních sálech po celém světě.

Violoncellistka Tanja Tetzlaff studovala v Hamburku a Salcburku u Heinricha Schiffa. Na svém kontě má řadu úspěchů z mezinárodních soutěží. Sólově vystoupila s renomovanými dirigenty, jakými jsou Lorin Maazel, Daniel Harding, Sir Roger Norrington, Philippe Herreweghe, Vladimir Ashkenazy, Dmitrij Kitajenko, Paavo Järvi, Michael Gielen či Heinz Holliger a předními světovými orchestry. Jejími komorními partnery jsou například Lars Vogt, Leif Ove Andsnes, Alexander Lonquich, Antje Weithaas, Florian Donderer, Baiba a Lauma Skride nebo její bratr Christian Tetzlaff, se kterým založila známý Tetzlaff Quartet.

Florian Donderer studoval v Berlíně a Londýně, dlouhou dobu působil u Ensemble Oriol Berlin a Brémské komorní filharmonie, vystupoval rovněž se Skotským komorním orchestrem, Cameratou Bern či Talinskou filharmonií. Donderer je častým hostem prestižních festivalů po celém světě a vyhledávaným komorním hráčem. Pravidelně vystupuje s umělci jako Lisa Batiashvili, Christiane Oelze, Hélène Grimaud, Lars Vogt, David Fray, Oli Mustonen, Sergio Azzolini, Christian Tetzlaff, Antje Weithaas, Gustav Rivinius, Tanja Tetzlaff, Gunilla Sußssmann, Pekka Kuusisto, Alban Gerhard, Hanna Weinmeister, Ingo Goritzki, Jacques Zoon ad. Kromě hry na violu a housle se věnuje dirigování, které studuje u Neeme a Paava Järviho.

Jan Ostrý studoval hru na flétnu na Pražské konzervatoři a na CNR de Versailles (prof. Ch. Rayneau), a později též na Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon ve třídě proslulého flétnisty Ph. Bernolda, kde ukončil studium jednomyslným udělením prestižní 1. ceny. Vystupoval na významných koncertech a festivalech, např. na festivalu Styriarte v Grazu, Haydn Festspiele v Eisenstadtu, pro Holandský rozhlas v Concertgebouw Amsterdam, festivalu Dny Pierra Bouleze v Lyonu a St.-Etienne (za vedení P. Bouleze), Pražském Jaru a řadě dalších tuzemských festivalů. V koncertní sezoně 1999/2000 byl sóloflétnistou v Orchestre National de Lyon, v sezóně 2001/2002 působil na stejném postu v Den Norske Operaen Oslo a po svém návratu do České republiky též v Talichově komorní filharmonii.

Projekt je součástí Česko-německého kulturního jara 2017, které je přeshraniční kulturní iniciativou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. 

Abonnement für alle Konzerte der Frühlingsdialoge:

Sonntag 9. 4. 2017, 17.00 | Děčín, Schloss – Bibliotheksaal
Jana Boušková und Freunde

Jana Boušková - Harfe, Jan Ostrý - Flöte, Florian Donderer (Deutschland) - Violine / Viola, Tanja Tetzlaff (Deutschland) - Cello
Dusík | Renié | Ravel | Schubert | Dvořák

Sonntag 16. 4. 2017, 17.00 | Česká Lípa, Allerheiligenbasilika
Vidi speciosam

Tiburtina Ensemble, Barbora Kabátková - künstlerische Leiterin
Capella de la Torre (Deutschland), Katarina Bäuml - künstlerische Leiterin
Frauenmesse um das Jahr 1600

Sonntag 16. 4. 2017, 20.00 | Großschönau, Evangelische-lutherische Kirche
Purgatio

KCHUN: Martin Prokeš - Tenor, Marek Šulc – Bariton
Gerd Krumbiegel (Deutschland) – Rezitation
Atila Vörös, Rudolf Živec - Videoart
Inspiration durch Dantes Göttliche Komödie als Gesang, Rezitation und Video Art

Die Frühlingsdialoge werden durch einen Instrumentaldialog eröffnet, der auf eine Initiative der weltbekannten tschechischen Harfenistin Jana Boušková zurückgeht. Sie hat die bedeutenden deutschen Künstler Tanja Tetzlaff und Florian Donderer, die schon auf vielen Bühnen der Welt mit ihr gemeinsam auftraten, zur Teilnahme bewegt und auch den hervorragenden tschechischen Flötisten Jan Ostrý angesprochen. Den Rahmen des Programms, das virtuose Kompositionen für Harfe, Flöte, Geige, Viola und Violoncello enthält, bildet tschechische Musik. Zum Auftakt erklingt das Klavierquartett aus der Feder von Jan Ladislav Dusík, eines der markantesten und interessantesten Autoren der tschechischen und europäischen Musik an der Wende des 18. zum 19. Jahrhundert. Der Sohn einer Harfenistin hat sich in seinem Werk intensiv mit diesem Instrument beschäftigt, in die Geschichte ging er jedoch vor allem als komponierender Klaviervirtuose für schwierig zu spielende Musik vorromantischer Prägung ein, die trotz ihrer vielen Innovationen bis heute nicht hinreichend gewürdigt wird. Ein bedeutendes Kapitel der Literatur für Harfe bilden weltweit Werke, die von Harfenisten selbst geschrieben wurden. Zu den bedeutendsten zählte die französische Harfenistin und Komponistin Henriette Renié, aus deren Vermächtnis eines der anspruchsvollsten Werke für Harfe erklingt, der beeindruckende Tanz der Kobolde. Im nächsten Stück tauchen wir in den Impressionismus ein, dessen Empfi ndsamkeit und Stimmungsreichtum die Harfe in der ganzen Palette auszudrücken versteht. Ravels ursprünglich für Klavier bestimmtes Werk bezaubert mit seiner Reinheit, Klarheit und der zarten Lautmalerei, die sanft die Emotionen des Zuhörers anspricht. Reinste Romantik sprudelt aus Schuberts Sonate für Arpeggione und Klavier, wobei der Part für das kuriose Instrument Arpeggione (Guitare d‘amour) heute durch Streicher, Gitarre oder, wie hier, die Harfe ersetzt wird. Der Komponist wich klug einer übertriebenen Verwendung der Arpeggien aus, die heute vielfach den Blick auf die Möglichkeiten der Harfe verstellen, und versah das Werk mit zarter Lyrik, intimer Tiefe und reicher Melodik. Den aufgespannten Bogen vom Klassizismus bis zur Musik des 20. Jahrhunderts beenden wir mit einer Kostprobe aus Dvořáks Schaff en. Maličkosti (Kleinigkeiten), ursprünglich für 2 Violinen, Violoncello und Harmonium, entstand auf Wunsch von Dvořáks Freund, des Violoncellisten Josef Srb – Debrnov. Der Autor respektiert hier die Anforderungen dieses speziell für das häusliche Musizieren bestimmten Genres, ohne jedoch in irgendeiner Hinsicht Abstriche beim künstlerischen Niveau zu machen. Jeder der fünf kleinen Sätze baut auf einem einzigen Thema auf und ist strukturell auf den ersten Blick sehr einfach. Hinter dieser scheinbaren Einfachheit verbirgt sich jedoch eine große Meisterschaft bei der Führung und Vereinigung der einzelnen Stimmen, Sinn für die Farbigkeit der  Tonkombinationen und formale Vollkommenheit. Der lebendige, humorvolle Charakter kontrastiert mit den langsameren Tempi und dem lyrischen Ausdruck.

Jan Ladislav Dussek (1760–1812): Klavierquartett für Harfe, Flöte, Viola und Violoncello, Op. 56
Allegro aff ectuoso, Larghetto, Rondo Allegro

Henriette Renié (1875–1956): Danse des Lutins für Harfe

Maurice Ravel (1875–1937), arr. Carlos Salzedo: Sonatina für Harfe, Flöte und Violoncello Fis Moll
Modéré, Mouvement de Menuet, Animé

Franz Schubert (1797–1828): Sonate A–Moll für Violoncello und Harfe „Arpeggione“, D 821
Allegro moderato, Adagio, Allegretto

Antonín Dvořák (1841–1904): Bagatellen für Harfe, Flöte, Violine und Violoncello, Op. 47
Allegretto scherzando
Tempo di minuetto. Grazioso
Allegretto scherzando
Canon. Andante con moto
Poco Allegro

Jana Boušková – Harfe
Jan Ostrý – Flöte
Florian Donderer – Violine / Viola
Tanja Tetzlaff – Violoncello

Es gibt nicht viele tschechische Künstler, die in ihrem Fach Weltniveau und eine solch herausragende Stellung erlangt haben und die Tschechische Republik so außerordentlich erfolgreich repräsentieren wie die Harfenistin Jana Boušková, deren Charakteristik wir mit dem Wort „Jahrhunderttalent“ zusammenfassen können. Sie ist die einzige tschechische Preisträgerin der prestigeträchtigsten Wettbewerbe für Harfenisten der Welt, eine auf den bedeutendsten Podien begehrte Solistin, das Gesicht der führenden Harfenmanufaktur Lyon & Healy, Soloharfenistin der Tschechischen Philharmonie, Professorin an der Königlichen Akademie in Brüssel und Jurymitglied der weltweit wichtigsten Wettbewerbe für Harfenisten. Jana Boušková ist eine begehrte Interpretin und tritt auf den Podien der Welt sowohl mit Spitzenorchestern als auch in Kammermusikformationen oder als Solistin auf. Seit 2005 ist sie Soloharfenistin der Tschechischen Philharmonie. Sie wirkte gemeinsam mit Mstislav Rostropovič, Jurij Bašmet, Patrick Gallois, Maxim Vengerov, Sharon Kam, Lars Vogt, Christian Tetzlaff und weiteren hervorragenden Künstlern. Als Orchestersolistin (z.B. der Tschechischen und der Budapester Philharmonie, der Kölner Kammerphilharmonie, der Chicago und der Amsterdam Sinfonietta, des Israel Philharmonic Orchestra, des MDR Symphonieorchesters Leipzig, des Luzerner Symphonieorchesters und des Tokyo Chamber Orchestra) trat sie in der Carnegie Hall New York, in der Berliner und der Kölner Philharmonie, der Suntory Hall in Tokio, im Gewandhaus Leipzig, im Symphony Center in Chicago, im Concertgebouw Amsterdam, im Prager Rudolfinum und vielen weiteren Sälen auf. Sie spielt auf einer Konzertharfe von Lyon & Healy, die ihr als Preis im International Harp Competition in den  USA 1992 überreicht wurde.

Violoncellistin Tanja Tetzlaff studierte in Hamburg und bei Heinrich Schiff in Salzburg. Sie konnte eine Reihe von Erfolgen bei internationalen Wettbewerben verbuchen. Als Solistin trat sie mit renommierten Dirigenten wie Lorin Maazel, Daniel Harding, Sir Roger Norrington, Philippe Herreweghe, Vladimir Ashkenazy, Dmitrij Kitajenko, Paavo Järvi, Michael Gielen oder Heinz Holliger und  führenden Orchestern auf. Partner bei der Kammermusik sind z. B. Lars Vogt, Leif Ove Andsnes, Alexander Lonquich, Antje Weithaas, Florian Donderer, Baiba und Lauma Skride oder ihr Bruder Christian Tetzlaff, mit dem sie gemeinsam das bekannte Tetzlaff Quartett gründete.

Florian Donderer hat in Berlin und London studiert, wirkte lange beim Ensemble Oriol in Berlin und in der Bremer Kammerphilharmonie und trat auch mit dem schottischen Kammerorchester, der Camerata Bern sowie der Tallinner Philharmonie auf. Donderer ist häufiger Gast angesehener Festivals auf der ganzen Welt und ein gesuchter Spieler von Kammermusik. Er tritt regelmäßig mit Künstlern wie Lisa Batiashvili, Christiane Oelze, Hélène Grimaud, Lars Vogt, David Fray, Oli Mustonen, Sergio Azzolini, Christian Tetzlaff, Antje Weithaas, Gustav Rivinius, Tanja Tetzlaff, Gunilla Süssmann, Pekka Kuusisto, Alban Gerhard, Hanna Weinmeister, Ingo Goritzki, Jacques Zoon u.a. auf. Neben dem Violaspiel und der Geige widmet er sich dem Dirigieren, das er bei Neeme und Paavo Järvi studiert.

Jan Ostrý studierte das Flötenspiel am Prager Konservatorium und am CNR de Versailles (prof. Ch. Rayneau), und später auch am Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon in der Klasse des berühmten Flötisten Ph. Bernold, wo er sein Studium mit der einhelligen Verleihung des prestigeträchtigen 1. Preises abschloss. Er trat bei bedeutenden Konzerten und Festivals auf, z. B.  beim Festival Styriarte in Graz, bei den Haydn-Festspielen in Eisenstadt, für den holländischen Rundfunk im Concertgebouw Amsterdam, beim Festival Tage von Pierre Boulez in Lyon und St.-Etienne (unter dem Dirigat von P. Boulez), beim Prager Frühling und einer Reihe inländischer Festivals. In der Konzertsaison 1999/2000 war er Soloflötist des Orchestre National de Lyon, in der Saison 2001/2002 wirkte er in gleicher Funktion bei Den norske Opera in Oslo und nach seiner Rückkehr in die Tschechische Republik auch in der Talich-Kammerphilharmonie.

Abonmá na všechny koncerty Jarních dialogů aneb s jednou vstupenkou na všechny koncerty a se slevou 20 %!

9. 4. 2017, 17.00| Zámek Děčín
Jana Boušková a přátelé

Jan Ladislav Dusík: Klavírní kvartet harfu,flétnu, violu a violoncello op. 46
Henriette Renié: Tanec skřítků pro harfu sólo
Maurice Ravel / Carlos Salzedo: Sonatina pro flétnu, violoncello a harfu
Franz Schubert: Sonáta a moll pro violoncello a harfu „Arpeggione“ D 821
Antonín Dvořák: Bagately op. 47 pro flétnu, housle, violoncello a harfu
Jana Boušková - harfa,  Tanja Tetzlaff – violoncello (Německo),  Jan Ostrý – flétna,  Florian Donderer – housle / viola (Německo)
 
16. 4. 2017, 17.00 | bazilika Všech svatých v České Lípě
Vidi speciosam

mše k Panně Marii ve španělských ženských klášterech kolem roku 1600
Tiburtina Ensemble, Barbora Kabátková – umělecká vedoucí
Capella de la Torre, Katarina Bäuml – umělecká vedoucí (Německo)
 
23. 4. 2017, 20.00 | evangelicko-lutheránský kostel ve Waltersdorfu, Großschönau
Purgatio

inspirace Dantovou Božkou komedií ve zpěvech, mluveném slovu i video artu
KCHUN: Martin Prokeš - tenor, Marek Šulc – baryton
Gerd Krumbiegel (Německo) – recitace
Atila Vörös, Rudolf Živec – videoart

Druhý jarní dialog, připadající na velikonoční svátky, bude duchovní dialog vokální. V roce 1596 v Madridu byl neznámý hudebník placen za výuku hry jedné z řádových sester kláštera Matky boží z Konstantinopole na bajón (renesanční basový dulcian – dechový nástroj). V roce 1614 zakoupil tři menší bajóny vévoda z Lermy sestrám z kláštera v San Blas a v roce 1620 dva pro konvent Santa Isabel de los Reyes v Toledu. Dulciany se tedy staly velmi oblíbenými nástroji, jednak bylo užití plátkových nástrojů na sklonku 16. století ve Španělsku celkem běžné a jednak tyto nástroje pomáhaly ženským zpěvačkám v udržení stabilní intonace v nižších rejstříkách. Díky dulcianům se tak soudobé bohatství polyfonní hudby stalo přístupným i pro ženské kláštery. Dnešní program spojuje ženský sbor s renesanční kapelou věnující se hře na dechové nástroje a umožní tak rekonstruovat představení, jaká se odehrávala v ženských klášterech. Kostrou programu je šestihlasá mše Vidi speciosam, kterou zkomponoval jeden z největších skladatelů renesanční polyfonie Tomás Luis de Victoria (1548 – 1611) pro svátek Nanebevzetí Panny Marie – Assumptio Mariae. Tu doplní chorální zpěvy k oslavě Panny Marie z dobových pramenů dominikánské tradice.

Anonym: O que Nuevo miracolo
Tomás Luis de Victoria (1548–1611): Moteto Asperges me
Anon./ Gregorian chant: Introitus Gaudeamus omnes in domino
Tomás Luis de Victoria (1548–1611): Missa Vidi speciosam – Kyrie, Gloria
Anon./ Gregorian chant: Lectio de BMV Omnipotens sempiterne Deus – Graduale Propter veritatem
Tomás Luis de Victoria: Missa Vidi speciosam – Credo
Moteto Alma Redemptoris Mater
Missa Vidi speciosam – Sanctus, Benedictus
Moteto Ave Maria
Missa Vidi speciosam – Agnus dei
Anon./ Gregorian chant: Communio Optimam partem elegit
Tomás Luis de Victoria: Moteto Regina Caeli laetare
Anon./ Gregorian chant: Hymn Ave maris stella
Tomás Luis de Victoria: Magnifi cat octavi toni

Tiburtina ensemble
Barbora Kabátková - umělecká vedoucí / künstlerische Leiterin
Capella de la Torre (Německo / Deutschland)
Katarina Bäuml - umělecká vedoucí / künstlerische Leiterin

Ženský vokální soubor Tiburtina ensemble vznikl v roce 2008. Za dobu své existence si vydobyl renomé na domácích i zahraničních pódiích. Pod uměleckým vedením zpěvačky a muzikoložky Barbory Kabátkové se věnuje interpretaci gregoriánského chorálu, středověkého vícehlasu a soudobé hudby. Kromě čistě vokálních kusů na koncertech uvádí i instrumentální středověkou hudbu. Stejně nadšeně jako do žánrově čistých projektů se Tiburtina Ensemble vrhá i do crossoverových fůzí. Za jednu z nich, CD Apokalypsis, soubor obdržel nominaci na cenu Anděl. Ochotu překračovat hranice středověké hudby a záběr souboru podtrhují i jeho členky, které vystupují po celém světě s významnými uskupeními jako Collegium 1704, Collegium Marianum, Musica Florea, Ensemble Inégal, Hofmusici, Doulce Memoire, Collegium Vocale Gent či Bach Collegium Japan. Hudební všestrannost je vlastní i umělecké vedoucí souboru Barboře Kabátkové, která má bohatou teoretickou i praktickou hudební erudici, jíž si neustále doktorandským studiem i interpretačními kurzy prohlubuje. Kromě sbormistrovství a zpěvu se stejně zapáleně věnuje i hře na středověké harfy a psalterium nebo scénickým projektům.

Německá Capella de la Torre sdružuje umělce, kteří se specializují na dobově poučenou praxi. Hlavním cílem je profesionální provozování bohatého a málo uváděného hudebního odkazu středověku a renesance. Jméno „de la Torre“ je odvozeno ze dvou záležitostí. Ansámbl se věnuje zejména hudbě pro historické dechové nástroje, jakými jsou šalmaj, hoboj, dulzian, pozoun, cink a další a kapely s tímto obsazením se ve své době nazývaly „Capella Alta“. Počátkem 16. století působil ve Španělsku skladatel Francisco de la Torre, k jehož nejvýznamnějším dílům patří Danza Alta. Kromě pocty tomuto umělci je název odvozen také ze skutečnosti, že na dechové nástroje se obvykle hrálo z věží (torre) či balkónů při různých slavnostních příležitostech. Ansámbl se nevěnuje jen španělské hudbě, ale dílům věnovaným těmto nástrojům ze všech koutů Evropy a pečuje o hudební tradici ministrelů a pištců. Virtuózně hraje na šalmaje, hoboje a bombardony nebo dulciany, příležitostně přibírá flétny, varhany, loutny nebo zpěv a programově obsáhne světskou i duchovní hudbu od 14. po 17. století. Výjimeční obsazení orchestru umožňuje ansámblu věnovat se repertoáru, který bývá spíše opomíjen. Na svém kontě má řadu nahrávek na CD i pro rozhlas. 

Projekt je součástí Česko-německého kulturního jara 2017, které je přeshraniční kulturní iniciativou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. 

16.04.2017 - 17:00 | Česká Lípa, Allerheiligenbasilika

Der zweite Frühlingsdialog, der auf die Osterfeiertage fällt, wird ein geistlicher Vokaldialog. 1596 wurde in Madrid ein unbekannter Musikant dafür bezahlt, dass er eine der Ordensschwestern des Klosters der Mutter Gottes von Konstantinopel im Spiel der Bajón (ein Bassdulzian, Blasinstrument der Renaissance) unterrichtete. 1614 kaufte der Herzog von Lermy den Schwestern des Klosters in San Blas drei kleinere Bajóns und 1620 zwei für den Konvent Santa Isabel de los Reyes in Toledo. Die Dulziane wurden also sehr beliebt, denn einerseits war die Nutzung von Rohrblattinstrumenten am Ende des 16, Jahrhunderts in Spanien weit verbreitet und andererseits halfen diese Instrumente den weiblichen Sängerinnen eine stabile Intonation in den niedrigeren Registern durchzuhalten. Dank der Dulziane wurde der aktuelle Reichtum an polyphoner Musik auch den Frauenklostern zugänglich. Das heutige Programm verbindet einen weiblichen Chor mit einer den Blasinstrumenten verschriebenen Renaissancekapelle und ermöglicht so den Vortrag zu rekonstruieren, wie er in Frauenklöstern stattfand. Das Programm folgt der Struktur der Messe und kombiniert so das sechsteilige Vidi speciosam des Tomás Luis de Victoria als Ordinarium mit dem Proprium Assumptio Mariae, das insbesondere  in gregorianischen Chorälen zum Vortrag kommt. Außerdem wird ein Ave Maria für acht Stimmen  und Magnifica octavi toni hinzugefügt, beides aus der Werkstatt des Victoria. Diese dominikanische Tradition des Kirchengesangs wurde  bis zum 19. Jahrhundert gepflegt.

Anonym: O que Nuevo miracolo
Tomás Luis de Victoria (1548–1611): Moteto Asperges me
Anon./ Gregorian chant: Introitus Gaudeamus omnes in domino
Tomás Luis de Victoria (1548–1611): Missa Vidi speciosam – Kyrie, Gloria
Anon./ Gregorian chant: Lectio de BMV Omnipotens sempiterne Deus – Graduale Propter veritatem
Tomás Luis de Victoria: Missa Vidi speciosam – Credo
Moteto Alma Redemptoris Mater
Missa Vidi speciosam – Sanctus, Benedictus
Moteto Ave Maria
Missa Vidi speciosam – Agnus dei
Anon./ Gregorian chant: Communio Optimam partem elegit
Tomás Luis de Victoria: Moteto Regina Caeli laetare
Anon./ Gregorian chant: Hymn Ave maris stella
Tomás Luis de Victoria: Magnifi cat octavi toni

Tiburtina Ensemble
Barbora Kabátková – künstlerische Leiterin
Capella de la Torre (Deutschland)
Katarina Bäuml – künstlerische Leiterin

Das Frauenvokalensemble  Tiburtina Ensemble entstand 2008. In der Zeit seines Bestehens hat es sich bei Auftritten zu Hause und im Ausland einen guten Ruf erworben. Unter der künstlerischen Leitung der Sängerin und Musikologin Barbora Kabátková widmet es sich der Interpretation gregorianischer Choräle, mehrstimmigem mittelalterlichem Gesang und Gegenwartsmusik. Neben reinen Vokalstücken bringt es auch mittelalterliche Instrumentalmusik zur Aufführung. Genauso begeistert wie die reinen Genreprojekte geht das Tiburtina Ensemble auch Crossover-Fusionen an. Für eine davon, die CD Apokalypsis, erhielt das Ensemble die Nomination für den Preis Anděl (Engel). Die Bereitschaft die Grenzen der mittelalterlichen Musik und das Repertoire des Ensembles zu überschreiten unterstreichen auch die Mitglieder, die weltweit in bedeutenden Gruppierungen wie Collegium 1704, Collegium Marianum, Musica Florea, Ensemble Inégal, Hofmusici, Doulce Memoire, Collegium Vocale Gent oder Bach Collegium Japan auftreten. Musikalische Vielseitigkeit ist auch der künstlerischen Leiterin des Ensembles Barbora Kabátková eigen, die über eine reichhaltige theoretische und praktische musikalische Bildung verfügt, die sie sich ständig  beim Doktorandenstudium und in Interpretationskursen vertieft. Außer der Ensembleleitung und dem Gesang widmet sie sich genauso leidenschaftlich dem Spiel auf der mittelalterlichen Harfe und dem Psalterium oder szenischen Projekten.

23.04.2017 - 20:00 | Großschönau - Evangelisch-Lutherische Kirche

Purgatio, der Moment der Reinigung der sündigen Seele bevor sie von Gott angenommen wird, dies ist nicht in der Bibel überliefert, aber es ist ein Teil der christlichen Vorstellung über das Jenseits geworden. Das erhabenste Bild des Fegefeuers schuf Dante Alighieri in seiner Göttlichen Komödie, von der die Dramaturgie, die von Barbora Kabátková entworfen wurde, inspiriert ist. An Dantes bekanntes Werk knüpfen die einzelnen Programmteile Tod, Hölle, Fegefeuer und Paradies an. Die Autorin der Hymne Primus parens hominum über die Schöpfung ist die Mutter Oberin des Elsässischen Klosters Hohenburg Herrad. Eine bedeutende Quelle, die die Condukte des 12. Jahrhunderts enthält, ist der Codex Las Huelgas aus dem Zisterzienserkloster Santa María Real de Las Huelgas in Burgos. Es enthält Werke, die für die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts typisch sind. Das Programm enthält daraus den Conductus-Planctus (Weinen) Quis dabit capiti meo, der anhand des biblischen Textes des Propheten Jeremiasund des wertvollen Gesanges der Lamentation von Jeremias und des Handschrift des Klosters Santo Domingo de Silos geschrieben wurde. Aus dem Troparium des Prager Dekans Vít führt das Konzert den Tropus Inmense Conditor zum Messegesang der Kyrie auf. Das Tropus O quam dulciter voces ibi resonant zu dem Gesang Sanctus stammt aus einer mit der Prager Universität verbundenen Quelle die mit der Prager Universität aus der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts. verbunden ist. Diese Universitätshandschrift enthält auch den Lai Vanitas vanitatum über die Vergeblichkeit der Welt. In Italien herrschte zur gleichen Zeit schon eine andere Atmosphäre. Die typische Form des Trecento war das Madrigal, das war der Madrigal, der deutlich virtuoser rhythmischer und spezifi scher war.  Die Madrigale Lo lume vostro und La bellas tella schrieben die Vertreter der arsnova, der neuen Kunst, die besonders in Frankreich und in Italien die Musikkultur des 14. Jahrhunderts beherrschte.

CREATOR OMNIUM
Hymnus Primus parens hominum (Hortus deliciarum)
František z Assisi: Píseň tvorstva 
Kyrie Inmense Conditor (P Cim 4)
Tropus super Libera me Domine Creator omnium rerum deus (Pu V H 11)

MORS
Conductus Veni redemptor gencium (Cod. Hu)
Dante Alighieri: Božská komedie (Peklo, Zpěv 1, 1-27)  
Leich Vanitas Vanitatum (Pu V H 11)
Moteto Homo miserabilis - Brumas est mors (Cod. Hu)
Zjevení sv. Jana (4: 1 - 11, 5: 1-5)  

INFERNUM
Antiphona Aperite mihi portas justitie + Ps. 117 Confitemini Domino
Hymnus Audi tellus, audi magni (B.M. lat 6)
Dante Alighieri:Božská komedie (Peklo, Zpěv 14,18-42) 
Conductus Quis dabit capiti meo (Cod. Hu)
Žalm 51 (50) Slituj se nade mnou, Bože 
Lauda Convertime o Signore (Grey 3.b.12)

PURGATORIUM
De Lamentatione Jeremiae Prophetae (Cod. Silos)
onductus Crucifigat omnes (Cod. Hu)
Žalm 114 (113) Když Izrael vyšel z Egypta 
Conductus In hoc ortus occidente - improvizace
Dante Alighieri: Božská komedie (Očistec Zpěv 2, 1-24) 
Jacopo da Bologna: Madrigale Lo lume vostro

PARADISUM
Sanctus O quam dulciter voces ibi resonat (Pu V H 11)
Johannes de Florentia: Madrigale La bella stella
Dante Alighieri: Božská komedie (Ráj, Zpěv 7, 1-48) 
Hymnus Urbs Jerusalem beata
Benedicamus Benigno voto (Cod. Hu) 

KCHUN: Martin Prokeš – Tenor, Marek Šulc – Bariton 
Gerd Krumbiegel (Německo) – Rezitation 
Mgr. ak. mal. Atila Vörös, Rudolf Živec – Videoart

Martin Prokeš studierte das Teplitzer Konservatorium danach führte er sein Studium in Prag an der Musikakademie der musischen Künste bei der Professorin Magdalena Hajóssyová fort. Als Solist trat er mit der Severomoravská filharmonie Olomouc, Filharmonie Hradec Králové und Janáčkova filharmonie auf. Er beteiligte sich an der Auff ührung des Oratoriums zum Heiligen Nicolaus von Benjamin Britten oder der Mathias Passion von Johannes Bach. Er arbeite mit Ensembles, die sich mit werkgetreuer  Interpretation alter Musik befassen, wie dem Ensemble Musica Florea, dem Ensemble Inegal oder der Capella Regia sind, die sich mit der historisch  belehrten Interpretation der Alten Musikbeschäftigen, zusammen. Er war zwanzig Jahre Mitglied des Ensembles Schola Gregoriana Pragensis und war zwölf Jahre auch der Manager dieses Ensembles. Als Gründer und Direktor leitet er schon fünfzehn Jahre das Festival Lípa Musica.

Marek Šulc war Mitglied des Kinderchores Boni Pueri. An der Prager Musikakademie der Musischen Künste absolvierte er das Fach Gesang bei Professor Miroslav Podskalský. Unter der Leitung von Martin Haselböck nahm er mehrmals an Meisterkursen der Barockmusik im österreichischen Gmund teil. Seit dem Jahr 2004 ist er Mitglied des Ensembles Schola Gregoriana Pragensis. Er arbeitete mit den Ensembles Collegium 1704 oder Cappella Mariana zusammen. Im Jahr 2010 trat er als Mitglied des Vokalensembles bei einigen Konzerten von Bobby Mc Ferrin auf. Er ist Mitglied des Künstlerischen Rates des Festivals Lípa Musica und seit dem Jahr 2007 ist er der Moderator des Radios Classic Praha.

 

Purgatio, moment očištění hříšné duše před jejím přijetím Bohem, nemá svou oporu v Písmu a přesto se stal součástí křesťanské představy o onom světě. Nejvznesenější obraz očistce vytvořil Dante Alighieri ve své Božské komedii, jíž je dramaturgie programu načrtnutá Barborou Kabátkovou inspirována. K jeho slavnému dílu se program v jednotlivých částech representujících smrt, peklo, očistec a ráj navrací. Autorkou hymnu Primus parens hominum o stvoření je abatyše z alsaského kláštera Hohenburg Herrad. Významným pramenem obsahujícím kondukty 12. století je Codex Las Huelgas z cisterciáckého kláštera Santa María Real de Las Huelgas v Burgosu. Obsahuje skladby typické pro první polovinu 13. století. Program z něj uvádí Conductus - planctus (pláč) Quis dabit capiti meo, zkomponovaný na biblický text proroka Jeremiáše a vzácný nápěv Jeremiášovy lamentace z rukopisu benediktinského kláštera Santo Domingo de Silos.  Z Tropáře pražského děkana Víta koncert uvádí tropus Inmense Conditor k mešnímu zpěvu Kyrie a dale čerpá z pramene spojeného s nově založenou pražskou univerzitou z 2. poloviny 14. století, který obsahuje také Lejch Vanitas vanitatum o marnostech světa. V Itálii ve stejné době již vládlo jiné ovzduší. Typickou formou trecenta byl madrigal, o poznání virtuóznější a rytmicky specifický. Madrigaly Lo lume vostro a La bella stella napsali přední představitelé ars nova, nového umění, které zejména ve Francii a Itálii ovládlo hudební kulturu 14. století.Projekt bude doplněn o videoart reflektující témata jednotlivých částí hudebního přediva, který bude promítán přímo do interiéru kostela, a vedle improvizačního umění bude obohacen o kresby akademického malíře Atily Vöröse.

CREATOR OMNIUM
Hymnus Primus parens hominum (Hortus deliciarum)
František z Assisi: Píseň tvorstva 
Kyrie Inmense Conditor (P Cim 4)
Tropus super Libera me Domine Creator omnium rerum deus (Pu V H 11)

MORS
Conductus Veni redemptor gencium (Cod. Hu)
Dante Alighieri: Božská komedie (Peklo, Zpěv 1, 1-27)  
Leich Vanitas Vanitatum (Pu V H 11)
Moteto Homo miserabilis - Brumas est mors (Cod. Hu)
Zjevení sv. Jana (4: 1 - 11, 5: 1-5)  

INFERNUM
Antiphona Aperite mihi portas justitie + Ps. 117 Confitemini Domino
Hymnus Audi tellus, audi magni (B.M. lat 6)
Dante Alighieri:Božská komedie (Peklo, Zpěv 14,18-42) 
Conductus Quis dabit capiti meo (Cod. Hu)
Žalm 51 (50) Slituj se nade mnou, Bože 
Lauda Convertime o Signore (Grey 3.b.12)

PURGATORIUM
De Lamentatione Jeremiae Prophetae (Cod. Silos)
onductus Crucifigat omnes (Cod. Hu)
Žalm 114 (113) Když Izrael vyšel z Egypta 
Conductus In hoc ortus occidente - improvizace
Dante Alighieri: Božská komedie (Očistec Zpěv 2, 1-24) 
Jacopo da Bologna: Madrigale Lo lume vostro

PARADISUM
Sanctus O quam dulciter voces ibi resonat (Pu V H 11)
Johannes de Florentia: Madrigale La bella stella
Dante Alighieri: Božská komedie (Ráj, Zpěv 7, 1-48) 
Hymnus Urbs Jerusalem beata
Benedicamus Benigno voto (Cod. Hu) 

KCHUN: Martin Prokeš – tenor, Marek Šulc – baryton 
Gerd Krumbiegel (Německo) – recitace 
Mgr. ak. mal. Atila Vörös, Rudolf Živec – videoart

Marek Šulc byl členem chlapeckého sboru Boni Pueri. Na pražské AMU absolvoval zpěv u profesora Miloslava Podskalského. Pod vedením Martina Haselböcka se několikrát účastnil mistrovských kurzů barokní hudby v rakouském Gmundenu. Od roku 2004 je členem souboru Schola Gregoriana Pragensis. Spolupracoval se soubory Collegium 1704 nebo Cappella Mariana. V roce 2010 účinkoval jako člen vokálního ansámblu na několika koncertech Bobbyho McFerrina. Je členem umělecké rady festivalu Lípa Musica a od roku 2007 je moderátorem a redaktorem rádia Classic Praha.

Martin Prokeš vystudoval teplickou konzervatoři a poté pokračoval ve studiu v Praze na HAMU ve třídě profesorky Magdaleny Hajóssyové. Jako sólista vystupoval se Severomoravskou filharmonií Olomouc, Filharmonií Hradec Králové a Janáčkovou filharmonií. Podílel se na provedení Oratoria ke svatému Mikuláši Benjamina Brittena či Matoušových pašijí Johanna Sebastiana Bacha. Spolupracuje se soubory zabývajícími se historicky poučenou interpretaci staré hudby jako jsou Musica Florea, Ensemble Inegal nebo Capella Regia. Dvacet let byl členem souboru Schola Gregoriana Pragensis a dvanáct let také jeho manažerem. Jako zakladatel a ředitel již patnáctý rok stojí v čele festivalu Lípa Musica. 

Mgr. Atila Vörös Ak. mal. pochází z Dunajskej Stredy, na jižním Slovensku. V roce 1984 absolvoval střední umělecko-průmyslovou školu v Bratislavě. Po studiích pracoval jako výtvarník ve filmových ateliérech Koliba, kde se podílel na filmech Juraje Jakubiska nebo Jána Luthera. V roce 1995 absolvoval Akademii výtvarných 
umění v Praze do oboru Klasická malba pod vedením profesora Bedřicha Dlouhého. Po studiích se vrátil do Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, kde se podílel na vzniku samostatné Galerie Jídelna. Vedle činnosti restaurátorské a galerijní se věnoval malbě a sochařství ve výtvarného ateliéru Eastern. Od roku 2002 je na volné noze a věnuje se výtvarné činnosti – malbě, sochařství, knižním ilustracím apod.

Rudolf Živec je jednou z mála osobností, které definovali výraz „VJing“ v Česku. Působí v České Lípě a od roku 1999 s přáteli vymýšlí metody, jak ozvláštnit hudební performance pohyblivým obrazem. Je autorem přístrojů na přepínání videí, tvoří obsah pomocí videomixů, kamer a jiných zdrojů signálu. Jeho umění se vyvíjí s vývojem moderních technologií. Za svou kariéru spolupracoval s mnoha významnými umělci na poli elektronické, alternativní a vážné hudby v Čechách i v zahraničí. V současnosti spolupracuje s akademickým malířem Atilou Vörösem. Originálním propojením pohyblivého obrazu a kresby hledá spojení mezi zvukem a prostorem, diváky a interprety, a to zcela jedinečnou a nepřenositelnou formou.

Projekt je součástí Česko-německého kulturního jara 2017, které je přeshraniční kulturní iniciativou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. 

Z důvodů nepříznivého počasí se dnešní koncert v Oybině přesouvá ze zříceniny kostela na hradě Oybin do kostela Bergkirche v podhradí! Vstup je z Hauptstrasse u restaurace Bergkeller, viz mapa. Děkujeme za pochopení!

J. Suk: Meditace na staročeský chorál Svatý Václave, op. 35
W. A. Mozart: Divertimento F dur
C. Saint-Saëns: Introdukce a Rondo capriccioso, op. 28
L. Janáček: Suita pro smyčce č. 1
P. de Sarasate: Carmen fantazie, op. 25

Jiří Vodička – housle
Český komorní orchestr

Oblíbený prolog, který již několik let předznamenává hlavní koncertní řadu Lípy Musicy v impozantních oybinských ruinách, představí letos jednoho z předních zástupců mladé české generace houslistů, Jiřího Vodičku. Podobně jako festivalovým publikem milovaný Josef Špaček, je i tento houslista přes své mládí nejen sólistou s mezinárodním renomé, ale také koncertním mistrem našeho prvního orchestru, České filharmonie. V programu nazvaném Český Paganini, jak se Jiřímu Vodičkovi přezdívá, nezazní přímo ukázky z tvorby tohoto ďábelského houslisty. Tklivostí, lehkostí a úžasnou virtuozitou Jiřího Vodičky se však budete nechat okouzlit v efektním průřezu českým i světovým klasickým a romantickým repertoárem za doprovodu renomovaného Českého komorního orchestru. 

11.08.2017 - 21:00 | Oybin, Ruine der Klosterkirche

J. Suk: Meditation über den altböhmischen Hl.-Wenzel-Choral, Op. 35
W. A. Mozart: Divertimento in G-Dur
C. Saint-Saëns: Introduction et Rondo Capriccioso, Op. 28
A. Dvořák: Serenade E-Dur für Streichorchester, Op. 22
P. de Sarasate: Carmen-Fantasie, Op. 25

Jiří Vodička – Violine
Das Tschechische Kammerorchester

Der beliebte Prolog, der schon über mehrere Jahre der eigentlichen Konzertreihe von Lípa Musica vorangeht und in der imposanten Burgruine über Oybin stattfindet, stellt in diesem Jahr einen der führenden Vertreter der jungen Generation tschechischer Violin-Solisten, Jiří Vodička, vor. Ähnlich wie der vom Festivalpublikum geliebte Josef Špaček ist auch er trotz seiner Jugend nicht nur ein Solist mit internationalem Ruf, sondern auch Konzertmeister unseres führenden Orchesters, der Tschechischen Philharmonie. Er wird oft als tschechischer Paganini bezeichnet. In dem gleichnamigen Programm erklingen nicht direkt Beispiele der Kompositionen dieses Teufelsgeigers. Lassen Sie sich jedoch durch die Leichtigkeit, Elegie und unglaubliche Virtuosität von Jiří Vodička begleitet vom renommierten Tschechischen Kammerorchester in einem effektvollen Querschnitt des klassischen und romantischen Repertoires aus Böhmen und der Welt begeistern. 

15.09.2017 - 19:00 | Česká Lípa, Allerheiligenbasilika

Frederiksen | Drake | Dowland | Campion | Cavendish

Joel Frederiksen – Gesang, Laute
Ensemble Phoenix Munich (Německo)

Der amerikanische Lautenist und Sänger Joel Frederiksen mit seiner ungewöhnlichen samtweichen Stimme ist dem Festivalpublikum kein Unbekannter. In diesem Jahr bringt er ein ganz außergewöhnliches Projekt nach Česká Lípa mit „Requiem for a pink moon“,  eine ergreifende elisabethanische Ehrung für Nick Drake, die schon viele Preise, einschließlich des ECHO Klassik, erhalten hat. Der Spezialist für englische Lautenkomponisten und den frühen italienischen Barock, künstlerische Leiter des Münchner Ensembles  Phoenix und Sänger, dessen ausdrucksstarker, verzaubernder Bass auf der ganzen Welt außerordentlich geschätzt wird, präsentiert seine originelle Ehrung für einen der größten Liedsänger und Liedkomponisten der letzten fünfzig Jahre. Die bezaubernde Melodie der Lieder, die die menschliche Seele erreichen, begleitet Frederiksen mit Renaissanceinstrumenten und schuf ein einzigartiges Geflecht, das die eigene liedhaft gefasste Totenmesse mit Liedern Drakes  und der Meister der Renaissance verwob.

 

Frederiksen | Drake | Dowland | Campion | Cavendish

Joel Frederiksen – zpěv, loutna (USA)
Ensemble Phoenix Munich (Německo)

Původem americký loutnista a pěvec Joel Frederiksen oplývající neobyčejně sametovým hlasem není festivalovému publiku neznámý. V letošním roce přiveze do České Lípy zcela mimořádný projekt Requiem za růžový měsíc, který je úchvatnou alžbětinskou poctou Nicku Drakeovi ověnčenou prestižními cenami včetně ECHO Klassik. Specialista na hudbu anglických loutnových skladatelů a rané italské baroko, umělecký vedoucí Ensemble Phoenix Munich a pěvec, jehož expresivní, okouzlující bas se setkává s mimořádným ohlasem na celosvětové úrovni, představí svoji autorskou poctu jednomu z největších zpěváků a skladatelů písní posledních 50 let. Podmanivé melodie písní dotýkajících se lidské duše opatřil Frederiksen doprovodem renesančních nástrojů a vytvořil jedinečné předivo kombinující vlastní písňově pojatou mši za zemřelé s písněmi Drakea a renesančních mistrů. 

16.09.2017 - 20:00 | Zahrádky, Kirche der hl.Barbara

M. Štědroň, M. Tesař, A. Piazolla, J. Cardoso, E. Granados

Zuzana Lapčíková - Gesang, Zymbal
Vladislav Bláha - Gitarre

Zuzana Lapčíková kennen wir als virtuose Zymbalspielerin, unverwechselbare Sängerin und Komponistin. Die musikalischen Wurzeln der heimatlichen mährischen Slowakei haben sie während des Studiums und im Berufsleben zu mährischen Volksliedern und Volksmusik  geführt, aber ihr musikalischen Aktivitäten gehen längst über diese folkloristischen Grundlagen hinaus. Das wird auch der besinnlichen Abend bei Kerzenschein in der Kirche der Hl. Barbara in Zahrádky belegen, die zu den beliebtesten Spielstätten des Festivals gehört. Der Gesang von Zuzana Lapčíková, der reine Freude versprüht, Demut und leise Zärtlichkeit im glasklaren begleitenden Zymbalspiel im Dialog mit einer Gitarre versprechen eine suggestive Begegnung mit der zauberhaften Poesie der tschechischen Musik im Kontrast mit spanischem Temperament…  

Štědroň | Tesař | Piazolla | Cardoso | Granados

Zuzana Lapčíková – zpěv, cimbál
Vladislav Bláha – kytara

Zuzanu Lapčíkovou známe jako virtuosní cimbalistku, osobitou zpěvačku a skladatelku. Hudební kořeny z rodného moravského Slovácka ji studijně i profesně nasměrovaly k moravské lidové písni a hudbě, ale její hudební rozlet folklórní základ již dávno přesáhl. To dosvědčí i niterný večer při svíčkách v zahrádeckém kostele sv. Barbory, který patří k nejoblíbenějším festivalovým místům. Zpěv Zuzany Lapčíkové sdílející čirou radost, pokoru i tichou něhu v průzračném cimbálovém doprovodu v dialogu s kytarou slibuje sugestivní setkání s kouzelnou poetikou české hudby v kontrastu s hispánským temperamentem…

 

Giovanni Pierluigi da Palestrina:  Adoramus te, Christe; Ave Maria; Pueri Haebreorum
Slavomír Hořínka: Laudate Dominum           
Tomás Luis de Victoria: Ave Maria
Jacob Handl Gallus: Pueri concinite
Johannes Brahms: Regina coeli
Franz Schubert: Salve Regina
Jan Novák:  Gloria
Johannes Brahms: Ave Maria
Franz Schubert: Žalm 23
Petr Eben: Missa adventus et quadragesimae (výběr)
Arvo Pärt:  Zwei Beter; Bogorodice děvo, radujsa
Petr Iljič Čajkovskij: Legenda
Jan Málek: Domine noster
Zdeněk Lukáš: Sanctus

Kühnův dětský sbor
Jiří Chvála – sbormistr
Jan Kalfus – varhany

Andělské hlasy mladých zpěváčků Kühnova dětského sboru rozezpívají ve filipovské poutní bazilice reprezentativní průřez světovou sborovou literaturou s důrazem na hudbu duchovní. Kühňata si vydobyla pozici na špičce českých dětských sborů díky obdivuhodné interpretační jistotě, krásné kantiléně, půvabu a výborné interpretaci, které charakterizují těleso zásluhou Jiřího Chvály.  Filipovský večer je tak příslibem působivé hudební pouti od renesance až po perličky soudobé české a zahraniční tvorby v jiskřivé interpretaci dychtivých mladých muzikantů, ze kterých prýští ryzí láska k hudbě…  

 

Giovanni Pierluigi da Palestrina:  Adoramus te, Christe; Ave Maria; Pueri Haebreorum
Slavomír Hořínka: Laudate Dominum    
Tomás Luis de Victoria: Ave Maria
Jacob Handl Gallus: Pueri concinite
Johannes Brahms: Regina coeli
Franz Schubert: Salve Regina
Jan Novák:  Gloria
Johannes Brahms: Ave Maria
Franz Schubert: Psalm No. 23
Petr Eben: Missa adventus et quadragesimae (Auswahl)
Arvo Pärt:  Zwei Beter; Bogorodice děvo, radujsa
Petr Iljič Čajkovskij: Legenda
Jan Málek: Domine noster
Zdeněk Lukáš: Sanctus

Khün-Kinderchor
Jiří Chvála – Chorleiter
Jan Kalfus – Orgel

Die Engelsstimmen der jungen Sänger des Kühn-Kinderchores erklingen in der Wallfahrtsbasilika Filipov  mit einer repräsentativen Auswahl der Weltchorliteratur mit Schwerpunkt geistlicher Musik. Sie haben sich mit ihrer bewundernswerten Interpretationssicherheit, der schönen Kantilene, der Anmut und ausgezeichneten Ausführung, die den Chor dank Jiří Chvála charakterisieren, eine Spitzenposition unter den tschechischen Kinderchören errungen.  Der Abend in Filipov verspricht deshalb eine eindrucksvolle musikalische Wallfahrt zu werden, mit Werken von der Renaissance bis zu Perlen des zeitgenössischen in- und ausländischen Schaffens in der funkelnden Interpretation der begeisterten jungen Musikanten,  die von reiner Liebe zur Musik erfüllt sind … 

Grenzfläche / introdukce
Ave pura tu puella / Kodex Speciálník, ca 1500
Ave regina caelorum / Kodex Speciálník
Columba aspexit / Riesenkodex, Hildegard von Bingen, 1098-1197
Slonyčko
Gregorian Helicopta
O viridissima virga / Riesenkodex, Hildegard von Bingen
Hüpfburg
Quia ergo femina / Villarenser Kodex, Hildegard von Bingen
Moravská lidová poezie / Mährische Liedpoesie 
Pastorela II. / Hirtenlied II.
Ave generosa / Villarenser Kodex, Hildegard von Bingen
Sicut cedrus exaltata sum / Kodex Speciálník
Pulcherrima rosa / Kodex Speciálník

Aurea (ČR / Německo)
Alena Leja – zpěv, shruti box,
Ilja Sibbor – didgeridoo, fujara

Odlišnější snad zvukové barvy ani nemohou být, jako zemitý tón starodávného nástroje tvořeného z duté větve v kontrastu s jasným sopránem. Česko-německý ansámbl Aurea vás však přesvědčí, že tón didgeridoo a středověký a renesanční chorál jdou neobyčejně dohromady. Bourdon neboli dlouze držený tón se výjimečné snoubí s melismatickým zpěvem. Aurea navíc s písněmi a kusy pro didgeridoo pracuje experimentálně, čímž dochází k jedinečnému propojení tradice a živé spontánnosti a buduje tak výjimečný most mezi starou a novou hudbou i světem… nechte se okouzlit Zlatem v Prysku a vychutnejte si zcela neotřelý hudební zážitek. 

 

22.09.2017 - 19:00 | Prysk, Kirche St. Peter und Paul

Grenzfläche / introdukce
Ave pura tu puella / Kodex Speciálník, ca 1500
Ave regina caelorum / Kodex Speciálník
Columba aspexit / Riesenkodex, Hildegard von Bingen, 1098-1197
Slonyčko
Gregorian Helicopta
O viridissima virga / Riesenkodex, Hildegard von Bingen
Hüpfburg
Quia ergo femina / Villarenser Kodex, Hildegard von Bingen
Moravská lidová poezie / Mährische Liedpoesie 
Pastorela II. / Hirtenlied II.
Ave generosa / Villarenser Kodex, Hildegard von Bingen
Sicut cedrus exaltata sum / Kodex Speciálník
Pulcherrima rosa / Kodex Speciálník

Aurea (CZ / Deutschland)
Alena Leja - Gesang, Shruti Box, Ilja Sibbor - Didgeridoo, Fujara

Unterschiedlicher können die Tonfarben wohl kaum sein als der erdige Klang des aus einem hohlen Ast gefertigten altertümlichen Instruments und des dazu kontrastierenden klaren Soprans. Das tschechisch-deutsche Ensemble Aurea wird Sie jedoch davon überzeugen, dass sich der Ton des  Didgeridoo mit dem von mittelalterlichen und Renaissancechorälen auf ungewohnte Weise ergänzen. Der Bourdon bzw. ein lang gehaltener Ton vermählt sich außergewöhnlich mit dem melismatischen Gesang. Aurea arbeitet zudem mit den Gesängen und den Stücken für Didgeridoo auf experimentelle Weise, was zu einer einzigartigen Verknüpfung von Tradition und lebendiger Spontaneität führt und so eine seltene Brücke zwischen alter und neuer Musik, alter und neuer Welt errichtet … lassen Sie sich vom „Gold in Prysk“ verzaubern und genießen Sie das ganz und gar nicht alltägliche Musikerlebnis.

Adam Michna z Otradovic (1600–1676):
„Ach, ach, nevím kudy kam“ (Svaté lásky labirynth z České Mariánské muziky, Praha 1647)
„Z celého srdce miluji, tebe, Maria, miluji“ (Mariánský rytíř z České mariánské muziky)
 
Heinrich Ignaz Franz Biber (1644–1704): Růžencová sonáta („Annuntiatio“)
 
Stefano Landi (1587-1639): Passacaglia delle Vita „Homo fugit velut umbra“
 
Vincenzo Albrici (1631–1690/96): Sonata a due violini in D
 
Claudio Monteverdi (1567–1643): „O Mario Virgo“ (Salve Regina primo, Selva morale 1641)
 
Giovanni de Macque (1548/50–1614): Consonanze Stravaganti
 
Adam Michna z Otradovic:
„Stála Matka litující“ (Utrpnost křesťana s Rodičkou Boží pod křížem z České Mariánské muziky)
„Maria, Boží Matičko“ (Mariánský milovník)
 
Giovanni Girolamo Kapsperger (1580 –1651): Toccata in g                   
„Figlio mio“ (Libro secondo di Villanelle, Řím 1619)
 
Giovanni Battista Fontana (1571-1630): Sonata 16 à 3 (1641)

Adam Michna z Otradovic: „Poslyšte a podivte se, jaké jest to veselí“ (Archanjelské Ave z České Mariánské muziky)

Hana Blažíková – Sopran
Collegium Marianum

Durch das Labyrinth der Liebe führt Sie in Stráž pod Ralskem das bekannte Collegium Marianum. Das vorbereitete Programm arbeitet nicht nur mit der böhmischen Laute, die beim Festival im vergangenen Jahr schon erfolgreich erklang, es erinnert auch an den in Stráž geborenen H. I. F. Biber und die Barockkomponisten Brentner und Caldara. Begeben Sie sich mit uns auf einen mystischen musikalischen Pilgerweg, auf dem die geistliche Liebe den Prüfungen und Fallen dieser Welt ausgesetzt ist, um schließlich die endgültige und wahre „Fröhlichkeit“ zu erfahren. Kommen Sie auch um eine weitere schöne Stimme zu hören, die unserer erfolgreichsten, der alten Musik verschriebenen Sopranistin  Hana Blažíková.

Adam Michna z Otradovic (1600–1676):
„Ach, ach, nevím kudy kam“ (Svaté lásky labirynth z České Mariánské muziky, Praha 1647)
„Z celého srdce miluji, tebe, Maria, miluji“ (Mariánský rytíř z České mariánské muziky)
 
Heinrich Ignaz Franz Biber (1644–1704): Růžencová sonáta („Annuntiatio“)
 
Stefano Landi (1587-1639): Passacaglia delle Vita „Homo fugit velut umbra“
 
Vincenzo Albrici (1631–1690/96): Sonata a due violini in D
 
Claudio Monteverdi (1567–1643): „O Mario Virgo“ (Salve Regina primo, Selva morale 1641)
 
Giovanni de Macque (1548/50–1614): Consonanze Stravaganti
 
Adam Michna z Otradovic:
„Stála Matka litující“ (Utrpnost křesťana s Rodičkou Boží pod křížem z České Mariánské muziky)
„Maria, Boží Matičko“ (Mariánský milovník)
 
Giovanni Girolamo Kapsperger (1580 –1651): Toccata in g                   
„Figlio mio“ (Libro secondo di Villanelle, Řím 1619)
 
Giovanni Battista Fontana (1571-1630): Sonata 16 à 3 (1641)

Adam Michna z Otradovic: „Poslyšte a podivte se, jaké jest to veselí“ (Archanjelské Ave z České Mariánské muziky)   

Hana Blažíková – soprán
Collegium Marianum
Jana Semerádová – um. vedoucí

Labyrintem lásky vás ve Stráži pod Ralskem provede renomované Collegium Marianum. Připravovaný program pracuje nejen s Loutnou českou, která s úspěchem zazněla na festivalu v loňském roce, ale připomene též odkaz strážského rodáka H. I. F. Bibera či barokních skladatelů Brentnera a Caldary. Vypravte se s námi na mystickou hudební pouť, v níž duchovní láska prochází zkouškami a nástrahami tohoto světa, aby konečně spočinula v konečném a pravém „veselí“ a přijeďte se zaposlouchat do dalšího krásného hlasu, který bude patřit naší nejúspěšnější sopranistce věnující se staré hudbě – Haně Blažíkové. 

Hradišťan
Jiří Pavlica – umělecký vedoucí

!PŘIDÁVÁME VSTUPENKY NA STÁNÍ NA VARHANNÍ EMPORU!

Hradišťan a Jiří Pavlica je ojedinělé hudební seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným inspiračním zdrojem byla zejména v počátcích jeho existence lidová tradice, a které se pravidelně na MHF Lípa Musica vrací. Po úspěchu jeho vystoupení v novooldřichovském kostele před třemi lety si nyní budete moci vychutnat setkání s touto legendou a její originální a nezaměnitelnou tvorbou čerpající z odkazu lidové tradice a umně pracující s jejím filozofickým přesahem v samotném srdci skla. 

Hradišťan
Jiří Pavlica – umělecký vedoucí

Hradišťan a Jiří Pavlica je ojedinělé hudební seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným inspiračním zdrojem byla zejména v počátcích jeho existence lidová tradice, a které se pravidelně na MHF Lípa Musica vrací. Po úspěchu jeho vystoupení v novooldřichovském kostele před třemi lety si nyní budete moci vychutnat setkání s touto legendou a její originální a nezaměnitelnou tvorbou čerpající z odkazu lidové tradice a umně pracující s jejím filozofickým přesahem v samotném srdci skla. 

Hradišťan
Jiří Pavlica - künstlerischer Leiter

Die Gruppe Hradišťan und Jiří Pavlica bilden eine einzigartige musikalische Formation mit hohem künstlerischen und Interpretationsniveau, ungewohnt breit gefächerten Genres und untraditionellem Repertoire, die besonders in den Anfängen ihrer Existenz starke Inspirationen aus der Volksmusik bezog und die immer wieder beim Festival Lípa Musica auftrat. Nach ihrem Erfolg in der Kirche von Nový Oldřichov vor drei Jahren können Sie nun im Herzen der Glasregion ein Wiedersehen mit dieser Legende und ihren originellen, unverwechselbaren, aus dem folkloristischen Erbe schöpfenden und gekonnt mit dessen philosophischer Dimension arbeitenden Kreationen feiern.

Johann Sebastian Bach: Toccata und Fuge d-Moll (“Dorische”) BWV 538
Carl Piutti: Gedenkblatt op. 32 No. 8 „28. Juli 1750“
Robert Schumann: Fugen über B-A-C-H Opus 60: 6. Mäßig, nach und nach schneller
Felix Mendelssohn Batholdy: Sonáta č. 6 d moll, op. 64
Clara Schumann: Präludium und Fuge B-Dur
Joseph Gabriel Rheinberger: Sonate Nr. 4 G-Dur op. 88 „Pastoral-Sonate“

Albrecht Koch – varhany (Německo)

Drážďanský rodák Albrecht Koch patří mezi výrazné a inovativní varhaníky a dirigenty Saska. Své znalosti získal studiem u celé plejády významných světových varhaníků. Od roku 2008 působí jako varhaník a kantor ve Freibergu, kde se nacházejí jedny z nejvýznamnějších barokních varhan a kde také vede svůj ansámbl Freiberger Dom-Music.  Vedle toho je uznávaným mezinárodním umělcem, který vystupuje na předních evropských festivalech v Německu, Holandsku a Francii nebo v Austrálii. Pro litoměřický kostel Všech svatých si Koch připravil program, jež se dotýká osobnosti Johanna Sebastiana Bacha a představuje inspirace jeho nedostižným hudebním uměním v tvorbě dalších světových skladatelů. 

Johann Sebastian Bach: Toccata und Fuge d-Moll (“Dorische”) BWV 538
Carl Piutti: Gedenkblatt op. 32 No. 8 „28. Juli 1750“
Robert Schumann: Fugen über B-A-C-H Opus 60: 6. Mäßig, nach und nach schneller
Nils Wilhelm Gade: Drei Tonstücke für Orgel op. 22
Clara Schumann: Präludium und Fuge B-Dur
Joseph Gabriel Rheinberger: Sonate Nr. 4 G-Dur op. 88 „Pastoral-Sonate“

Albrecht Koch – Orgel (Deutschland)

Der gebürtige Dresdner Albrecht Koch gehört zu den prägnanten und innovativen Organisten und Dirigenten Sachsens. Seine Kenntnisse erwarb er durch das Studium bei einer Vielzahl weltberühmter Organisten. Seit 2008 wirkt er als Organist und Kantor in Freiberg, das über eine der bedeutendsten Barockorgeln verfügt und wo er auch seine Freiberger Dommusik leitet. Daneben ist er ein international anerkannter Künstler, der bei den wichtigsten europäischen Festivals in Deutschland, den Niederlanden und Frankreich, aber auch in Australien auftrat. Für die Allerheiligenkirche in Litoměřice hat er sich ein Programm vorbereitet, dass sich mit der Persönlichkeit Johann Sebastian Bachs befasst und in den Werken weiterer weltbekannter Komponisten die Inspiration durch Bachs unerreichte musikalische Meisterschaft aufspürt. 

Johann Sebastian Bach: 
Partita D Dur pro cembalo, BWV 828 - Ouvertura
Kantáta Ich habe genug BWV 82
Partita D Dur pro cembalo, BWV 828 - Allemande
 „Jesu, lass durch Wohl und Weh“, BWV 182 z Kantáty Himmelskönig, sei willkommen
Partita D Dur pro cembalo, BWV 828 - Courante
„Mein Tröster ist nicht mehr bei mir“, BWV 247
Partita D Dur pro cembalo, BWV 828 - Air
„Was Gott den Vätern alter Zeiten geredet und verheissen hat“ , BWV 10
Partita D Dur pro cembalo, BWV 828 - Sarabande, Menuet a Gigue
„Ich habe meine Zuversicht“,  BWV 188

Markus Brutscher – tenor (Německo)
Barbara Maria Willi – pozitiv, varhany

Okouzlující krása a hloubka kantát Johanna Sebastiana Bacha doplněná o instrumentální mezihry z jeho cembalové partity v podání dua vynikajících interpretů, to slibuje tradiční svatováclavský koncert zasazený do kostela sv. Vavřince v Jezvé. Naše přední varhanice a cembalistka Barbara Maria Willi po loňském úspěchu s recitálem společně s mezzosopranistkou Markétou Cukrovou tentokráte představí renomovaného německého tenoristu Markuse Brutschera, jehož umělecký životopis je oslnivou přehlídkou úspěšných zářezů na pomyslné pažbě jeho kariéry napříč prestižními scénami celého světa. Líbezný hlas tohoto bavorského rodáka bude dalším skvostným kamínkem v mozaice krásných hlasů, které letošní Lípa Musica představí. 

Johann Sebastian Bach:
Partita D Dur für Cembalo solo, BWV 828 - Overture
Kantate Ich habe genug BWV 82
Partita D Dur für Cembalo solo, BWV 828 - Allemande
 „Jesu, lass durch Wohl und Weh“, BWV 182 aus der Kantate Himmelskönig, sei willkommen
Partita D Dur für Cembalo solo, BWV 828 - Courante
 „Mein Tröster ist nicht mehr bei mir“, BWV 247
Partita D Dur für Cembalo solo, BWV 828 - Air
„Was Gott den Vätern alter Zeiten geredet und verheissen hat“, BWV 10
Partita D Dur für Cembalo solo,  BWV 828 - Sarabande, Menuet und Gigue
Arie: „Ich habe meine Zuversicht“  BWV 188

Markus Brutscher – Tenor
Barbara Maria Willi – Orgel, Positiv

Die bezaubernde Schönheit und Tiefe der Kantaten von Johann Sebastian Bach ergänzt durch instrumentale Zwischenspiele aus seiner Cembalopartitur ausgeführt von einem Duo ausgezeichneter Interpreten, das verspricht das traditionelle Konzert am Tag des Hl. Wenzel in der St Laurentius-Kirche in Jezvé. Unsere führende Organistin und Cembalistin Barbara Maria Willi stellt nach ihrem erfolgreichen Rezital mit der Mezzosopranistin Markéta Cukrová im letzten Jahr diesmal den deutschen Tenor Markus Brutscher vor, der bereits auf den bedeutendsten Bühnen der Welt Erfolge feierte. Seine anmutige Stimme wird zu einem weiteren Edelstein im Mosaik der schönen Stimmen, die Lípa Musica in diesem Jahr präsentiert.

Piazzolla | Rodrigo a autorské skladby

Café del Mundo (Německo)
Jan Pascal, Alexander Kilian – kytary

Café del Mundo je německé flamencové duo dvou fenomenálních kytaristů Jana Pascala a Alexandra Kiliana, kteří patří ke světové špičce. Jsou jako oheň a voda a ve své rozdílnosti vytváří unikátní umělecké seskupení ztělesňující samou podstatu flamenca, neboť se mu věnují v jeho čisté a ryzí podobě. Přeneste se s Café del Mundo do ohnivé Andalusie a nechte se strhnout úchvatně svůdnými tóny a temperamentními rytmy linoucí se z jejich guitarr flamenca a možná v českolipském Centru textilního tisku zažijete i pověstné flamencové duende… stav extáze, kdy vás hudba zcela pohltí...

 

A. Piazzolla, J. Rodrigo und eigene Musikstücke

Cafe del Mundo (Deutschland): Jan Pascal, Alexander Kilian - Gitarre

Café del Mundo ist ein deutsches Flamenco-Duo der phänomenalen Gitarristen Jan Pascal und  Alexander Kilian, die zur Weltspitze gehören. Sie sind wie Feuer und Wasser und bilden in ihrer Unterschiedlichkeit eine einzigartige Gruppierung, die das Wesen des Flamencos selbst verkörpert, denn sie widmen sich ihm in seiner reinsten, unverfälschten Form. Lassen Sie sich im Zentrum für Textildruck in Česká Lípa durch Café del Mundo in das feurige Andalusien versetzen und von den atemberaubenden verführerischen Tönen und den temperamentvollen Rhythmen, die sie den Flamenco-Gitarren entlocken hinreißen, dann erleben Sie vielleicht das sprichwörtliche Duende des Flamenco, einen Zustand der Extase, bei dem Sie sich ganz der Musik hingeben...

Gregorio Allegri (1582–1652): Miserere (Smiluj se) pro tenor sólo a smíšený dvojsbor a cappella
Johannes Brahms (1833–1897): Drei Gesänge (Tři zpěvy) op. 42 pro smíšený sbor a cappella
Vytautas Miškinis (*1954): Dum medium silentium (Když zavládlo hluboké ticho) pro smíšený sbor a cappella
Bohuslav Martinů (1890–1959): Čtyři písně o Marii H 235 pro smíšený sbor a cappella
Michael Tippett (1905–1998): Five Negro Spirituals (Pět černošských spirituálů) pro sóla a smíšený sbor a cappella

Martinů Voices
Lukáš Vasilek – sbormistr

Skvostný, dokonalý, pozoruhodný. Takový je mladý komorní soubor Martinů Voices, který pod vedením Lukáše Vasilka patří ke klenotům naší sborové scény. Jeho výkony jsou vzácně vyrovnané a okouzlují individuálním charakterem i nádhernou interpretační dokonalostí postavenou na podrobném promyšlení, detailní přípravě a naprosto pečlivém a spolehlivém provedení všech myslitelných parametrů; aniž by přitom šlo o pouhou naučenou dokonalost. Tak analyzuje um Martinů Voices odborná kritika, avšak i ucho laického posluchače záhy odhalí kouzlo tohoto výjimečného ansámblu a vzdá chválu lidskému hlasu…

G. Allegri: Miserere
J. Brahms: Drei Gesänge, Op. 42
V. Miškinis: Dum medium silentium
B. Martinů: Vier Lieder über Maria H 235
M. Tippett: Fünf Negro Spirituals

Martinů Voices
Lukáš Vasilek - Chorleiter

Kostbar, vollkommen, bemerkenswert. Das sind Attribute des jungen Kammerensembles Martinů Voices, das unter der Leitung von Lukáš Vasilek zu den Kleinoden unserer Chorszene gehört. Seine Leistung ist ungewöhnlich ausgeglichen und es verzaubert mit individuellem Charakter und herrlicher Vollkommenheit der Interpretation, die auf genauem Durchdenken, detaillierter Vorbereitung sowie sorgfältiger und zuverlässiger Ausführung aller denkbarer Parameter beruht, ohne jedoch nur rein erlernte Vollkommenheit zu sein. So analysiert die Fachkritik das Können der Martinů Voices, aber das Ohr des Zuhörers und Laien entdeckt schnell den Zauber dieses Ausnahmeensembles und stimmt in das Lob der menschlichen Stimme ein…

 

W. A. Mozart: Requiem für Solisten, Chor und Orchester, KV 626

Alena Hellerová - Sopran,
Jan Mikušek - Alt,
Václav Čížek - Tenor,
Jaromír Nosek - Bass

Musica Florea, Collegium Floreum
Marek Štryncl - Dirigent

Das Requiem von Mozart, dieser Titel spricht für sich selbst... Ein Höhepunkt der Kirchenmusik überhaupt, das letzte Werk einer der größten Persönlichkeiten der Kulturgeschichte, das bis heute von vielen Geheimnissen und Unklarheiten umgeben ist, von der Auftragserteilung, die ein geheimer Bote überbrachte, bis zur belastenden Dringlichkeit der Vollendung,  die Mozart am Ende des Lebensweges auszehrte. Seit dem achten Takt des Lacrimoso schwieg Mozart für immer. Wahrscheinlich lebte er, vom Gespenst des geheimnisvollen Auftraggebers verfolgt,  in der Vorstellung, dass er das Werk für sich selbst schreibt und er alles vollenden muss, bevor seine Zeit abläuft. Um die Vollendung kümmerte sich dann auf kongeniale Weise sein Schüler Süssmayr. Sie sollten sich dieses hinreißende musikalische Mysterium nicht entgehen lassen, erfüllt von zeitloser, tief persönlicher Botschaft,  Inständigkeit und authentischem Erleben, das erschaudern lässt...

W. A. Mozart: Requiem pro sólisty, sbor a orchestr, KV 626

Alena Hellerová – soprán
Jan Mikušek – alt, Václav Čížek – tenor
Jaromír Nosek – bas
Musica Florea, Collegium Floreum
Marek Štryncl – dirigent

Mozartovo Requiem, titul, který mluví sám za sebe... Vrcholné dílo chrámové hudby vůbec, poslední opus jedné z největších osobností světových kulturních dějin, jenž dodnes zůstává opředen mnoha tajemstvími a nejasnostmi, od samotného objednání díla utajeným poslem až po tíživou naléhavost dokončení, která Mozarta sžírala na konci jeho životní cesty. V osmém taktu Lacrimosa se Mozart odmlčel navždy. Pravděpodobně žil v přesvědčení, stíhán přízrakem tajemného objednatele, že dílo píše sám pro sebe a musí vše stihnout, než mu vyprší jeho čas. O dokončení se poté kongeniálním způsobem postaral jeho žák Süssmayr. Nenechte si ujít toto strhující hudební mysterium naplněné nadčasovým, hluboce osobním poselstvím, naléhavostí a autentičností prožitku, ze kterého až mrazí... 

J. Sibelius: Malinchonia op. 20
L. van Beethoven: Sonata A-Dur Op. 69 No. 3 für Cello und Klavier
D. Šostakovič: Sonata d-Moll Op. 40 für Cello und Klavier

Jiří Bárta - Violoncello
Terezie Fialová – Klavier, Positiv

Terezie Fialová gehört zu den talentiertesten Klavierspielerinnen der kommenden Generation. Und trotz ihrer Jugend ist sie eine anerkannte Partnerin führender tschechischer und ausländischer Solisten und konzertiert in weiten Teilen Europas, in den USA, Japan und auf bedeutenden Festivalbühnen. Jiří Bárta gehört seit den neunziger Jahren zu den besten Violoncellisten seiner Generation. Im Rahmen seiner umfangreichen Konzerttätigkeit tritt er gemeinsam mit führenden Interpreten und Orchestern in bedeutenden Konzertsälen und auf Festivals auf der ganzen Welt auf. Die beiden hervorragenden Künstler verbindet nicht nur die Musik, sondern auch das Leben selbst, wovon Sie sich in der Biber-Kapelle in Česká Lípa bei dem Programm mit dem bezeichnenden Namen überzeugen können.

J. Sibelius: Malinchonia op. 20

D. Šostakovič: Sonata d moll op. 40 pro violoncello a klavír

L. van Beethoven: Sonata A dur op. 69 č. 3 pro vlc a klavír

Jiří Bárta – violoncello
Terezie Fialová – klavír, pozitiv

Terezie Fialová patří k nejtalentovanějším klavíristům nastupující generace. A i přes své mládí je uznávanou komorní partnerkou předních českých i zahraničních sólistů a koncertuje ve většině států Evropy, v USA, Japonsku, a na významných festivalových pódiích. Jiří Bárta patří již od 90. let ke špičce violoncellistů své generace. V rámci své rozsáhlé koncertní činnosti vystupuje ve spolupráci s předními interprety a orchestry ve významných koncertních síních a na festivalech po celém světě. Tyto dva vynikající umělce nespojuje jen hudba, ale i život sám a o tom vás v příznačně nazvaném programu přesvědčí v českolipské Biberově kapli. 

S. Capricornus: Salve mi Jesu misericordiae
H. I. F. Biber: Růžencová sonáta I. 
A. Mazák: Sub tuum praesidium, Nobilissime Jesu
G. P. Cima: Sonata per Cornetto
Anonym - Heinrich Ignaz Biber?: In sole posuisti
H. I. F. Biber: Passacaglia
S. Capricornus: Domine Jesu Christe
H. I. F. Biber: Sonata representativa
S. Capricornus: Sanctus & Benedictus

Gabriela Eibenová – Sopran
Lenka Torgersen – Violin
Richard Šeda – Zink
Jan Čižmář – Theorbe

Ensemble Inégal
Adam Viktora - Orgel, künstlerische Leiter

Das Programm des 16. Festivaljahrgangs stellt komplett alle tschechischen Ensembles vor, die sich mit zeitgenössischer Interpretation alter Musik befassen. Nach dem Requiem von Mozart dargeboten vom Ensemble Musica Florea und dem Labyrinth der Liebe, durch das uns das Collegium Marianum führt, wurde für die Premiere in der Kirche Mariä Himmelfahrt in Konojedy (Úštěk) eine Begegnung mit der Musik vor allem tschechischer Barockkomponisten vorbereitet. Das Schaffen des in Stráž geborenen Heinrich Franz Ignaz Biber stellt das Ensemble im Kontext der zu Unrecht vergessenen Zeitgenossen Capricorno und Mazák, die ebenfalls dem böhmischen Milieu entstammten, sowie des Zeitgenossen Monteverdis Giovanni Paolo Cima vor. Leitfaden des meditativen Programms sind eine geistliche Motette und Messgesänge.

 

 

Samuel Capricornus: Salve mi Jesu misericordiae
Heinrich Ignaz Biber: Růžencová sonáta I.  
Alberik Mazák: Sub tuum praesidium, Nobilissime Jesu 
Giovanni Paolo Cima: Sonata per Cornetto
Anonym - Heinrich Ignaz Biber?    In sole posuisti 
Heinrich Ignaz Biber: Passacaglia 
Samuel Capricornus: Domine Jesu Christe 
Heinrich Ignaz Biber: Sonata representativa 
Samuel Capricornus: Sanctus & Benedictus

Ensemble Inégal
Gabriela Eibenová - soprán
Magdalena Malá - housle
Miroslav Kůzl - cink
Petr Mašlaň – violoncello
Jan Čižmář – teorba
Adam Viktora – umělecký vedoucí, varhany

Program 16. ročníku festivalu uceleně představí všechny české ansámbly zaměřené na dobově poučenou interpretaci staré hudby. Po Mozartově Requiem v podání souboru Musica Florea a Labyrintu lásky, kterým nás provede Collegium Marianum, je pro premiéru v konojedském kostele Nanebevzetí Panny Marie připraveno setkání s hudbou převážně českých barokních skladatelů. Tvorbu strážského rodáka Heinricha Franze Ignaze Bibera soubor představí v kontextu s jeho neprávem pozapomenutými souputníky Capricornem a Mazákem, kteří taktéž vyšli z českého prostředí, a navíc i s Monteverdiho současníkem Giovanni Paolem Cimou. Osou rozjímavého programu budou duchovní moteta a mešní zpěvy. 

Wenzel Kallick: Koncert B dur pro klarinet a smyčce
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento D dur
Sergej Tanějev: Canzona f moll pro klarinet a smyčce
Felix Mendelssohn: Capriccio e moll, op. 81 č. 3
Benjamin Britten: Simle Symphony
Jan Václav Stamic: Koncert B dur pro klarinet a smyčce

Igor Františák – klarinet
Barocco sempre giovane

Pokud by měl být do znaku 16. ročníku Lípy Musicy vybrán jediný hudební nástroj, který jej nejvíce charakterizuje, mohl by to být to lesní roh spojený s osobností nového uměleckého garanta Radka Baboráka, či právě klarinet. Ten v děčínském zámku rozehraje náš přední klarinetista Igor Františák, hravého harlekýna ztvární Karel Dohnal a na sklonku letošního ročníku kouzlo tohoto dechové nástroje představí mladé generaci světově proslulý hráč Milan Řeřicha. Děčínská pocta klarinetu nabídne barokní perly i exkurz do hudby 20. století a vy se můžete těšit na lahodně zářivý zvuk nástroje tolik podobný lidskému hlasu, a to v mistrné interpretaci jednoho z našich nejlepších hráčů. 

Wenzel Kallick: Konzert in B-Dur für Klarinette und Streicher
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in D-Dur
Sergei Tanejew: Canzona f-Moll für Klarinette und Streicher
Felix Mendelssohn: Capriccio in e-Moll, Op. 81 Nr. 3
Benjamin Britten: Symphony Simla
Jan Václav Stamic: Konzert in B-Dur für Klarinette und Streicher

Barocco sempre giovane
Igor Františák – Klarinette

Sollte für das Logo des 16. Jahrgangs von Lípa Musica ein einziges Musikinstrument ausgesucht werden, so wäre es entweder das Waldhorn des neuen künstlerischen Garanten Radek Baborák oder die Klarinette. Letztere lässt unser hervorragender Klarinettist  Igor Františák im Děčíner Schloss erklingen, Karel Dohnal verkörpert mit ihm den verspielten Harlekin und gegen Ende des Festivals stellt der weltberühmte Solist Milan Řeřich den Zauber dieses Instruments der jungen Generation vor. Die Děčíner Verneigung vor der Klarinette bietet sowohl barocke Perlen als auch einen Exkurs in die Musik des 20. Jahrhunderts in der meisterhaften Interpretation eines unserer besten Solisten, wobei Sie sich auf den köstlich leuchtenden Ton des Instruments freuen können, das der menschlichen Stimme so ähnlich ist.

 

14.10.2017 - 19:00 | Doksy, Schloss Doksy

W. A. Mozart: Streichquartett KV465 "Dissonanz"
A. Dvořák: Streichquartett in G-Dur, Op. 106

Benewitz-Quartett

Darüber, dass Doksy nicht nur eine mit der Person von Karel Hynek Mácha untrennbar verbundene Stadt ist, sondern dass in ihrer Geschichte eine Reihe weiterer bedeutender Persönlichkeiten eine Rolle spielten, können Sie sich bei einem weiteren Abend im Schloss von Doksy überzeugen. Den unerreichten Ruhm der tschechischen Quartettschule repräsentiert stolz ein Ensemble, das sich nach Anton Bennewitz benannt hat, dem bedeutenden tschechischen Geiger, Dirigenten, Musikpädagogen und Mitbegründer des Tschechischen Quartetts. Wir erinnern daran, dass seine pädagogischen Bemühungen solche Persönlichkeiten formten wie Josef Suk, Oskar Nedbal, Otakar Ševčík, František Ondříček, Jiří Herold und Karel Hoffmann. In Doksy verbrachte Bennewitz den Herbst seines Lebens und wurde hier auch beigesetzt.

W. A.Mozart: Smyčcový kvartet KV465 "Disonantní"
A. Dvořák: Smyčcový kvartet G dur op. 106

Bennewitzovo kvarteto

O tom, že Doksy nejsou jen městem bytostně spjatým s osobností Karla Hynka Máchy, ale do jeho historie se zapsala řada dalších významných osobností, se budete moci přesvědčit na dalším z večerů v dokském zámku. Nedostižnou pověst české kvartetní školy hrdě reprezentuje ansámbl, který si pro své označení zvolil osobnost Antonína Bennewitze, významného českého houslistu, dirigenta, hudebního pedagoga a spoluzakladatel Českého kvarteta. Připomeňme, že jeho pedagogické úsilí zformovalo takové osobnosti, jakými byli Josef Suk, Oskar Nedbal, Otakar Ševčík, František Ondříček, Jiří Herold či Karel Hoffmann. V Doksech Bennewitz strávil podzim svého života a je zde i pochován.

A. Rejcha: Quintett in Es-Dur Op. 88 Nr. 2
D. Milhaud: La cheminée du Roi Renée
P. Haas: Quintett Op. 10 (1929)

Afflatus Quintet

Wenn sich fünf bemerkenswerte und hervorragende Musikanten zur gemeinsamen Arbeit treffen, so kann daraus eigentlich nur ein hervorragendes Kammerensemble entstehen. So war es auch beim Bläserquintett Afflatus. Alle Mitglieder, also der Flötist Roman Novotný, die Oboistin Jana Brožková, der Klarinettist Vojtěch Nýdl, der Fagottist Ondřej Roskovec und der Hornist Radek Baborák, sind der einhelligen Meinung, dass das Spielen im Quintett zum Schwierigsten gehört: "Unser Klang entsteht aus der Überlagerung von fünf unterschiedlichen Instrumenten und Klangfarben, von fünf verschiedenen Arten der Tonerzeugung und fünf Spielerindividuen." Bei der Lückendorfer Festivalpremiere kann Sie das Ensemble jedoch sicher mit der ihm eigenen Leichtigkeit, Grazie und Vollkommenheit davon überzeugen, dass das für Afflatus bestimmt nicht gilt …

Antonín Rejcha: Kvintet Es dur op. 88 č. 2
Darius Milhaud: La cheminée du Roi Renée
Pavel Haas: Quintett op. 10 (1929)

Afflatus Quintet (místo Radka Baboráka se hornového partu ujme Kateřina Javůrková, ve flétnovém se místo Romana Novotného představí Oto Reiprich)

Sejde-li se ke spolupráci pětice pozoruhodných a vynikajících muzikantů, nemůže vzniknout nic jiného, než vynikající komorní soubor. Tak je tomu i v případě dechového Afflatus Quintetu. Všichni jeho členové, tedy flétnista Roman Novotný, hobojistka Jana Brožková, klarinetista Vojtěch Nýdl, fagotista Ondřej Roskovec a hornista Radek Baborák jsou jednotní v názoru, že hra v kvintetu patří k nejtěžším: "Náš zvuk je průsečíkem pěti rozdílných nástrojů a barev, pěti různých způsobů nasazení tónu a pěti hráčských individualit." Na lückendorfské festivalové premiéře vás však s lehkostí, grácií a dokonalostí sobě vlastní přesvědčí, že v případě Afflatusu to rozhodně neplatí…

Karlheinz Stockhausen: Harlekýn pro sólový klarinet

Karel Dohnal – klarinet

Českolipské Centrum textilního tisku rozehraje po flamencových kytarách rozverný i dojímavý Harlekýn.  Unikátního provedení avantgardní skladby Harlekýn pro sólový klarinet, jejímž autorem je německý skladatel Karlheinz Stockhausen se ujme vynikající klarinetista Karel Dohnal. Skladbu Harlekýn, kterou jeden z největších skladatelů minulého století Stockhausen napsal jako hudebně-pantomimické číslo, hrají pro její náročnost jen čtyři interpreti na celém světě. Interpret musí perfektně zvládnout nastudování hudebního zápisu, choreografii a mimiku. Nenechte si ujít výjimečné hudební pojetí italské commedie dell’arte, skvělý Karel Dohnal vás svým Harlekýnem pohltí a vtáhne do neopakovatelné atmosféry plné humoru…

Karlheinz Stockhausen: Harlekin für Klarinette
Karel Dohnal – Klarinette

Im Zentrum des Textildrucks in Česká Lípa erklingt nach den Flamenco-Gitarren der ausgelassene und rührende Harlekin.  Der hervorragende Klarinettist Karel Dohnal hat es übernommen die avantgardistische Komposition für Soloklarinette Harlekin des deutschen Komponisten Karlheinz Stockhausen zu spielen. Stockhausen war einer der größten Komponisten des vergangenen Jahrhunderts und schrieb dieses Stück als musikalisch-pantomimische Nummer. Es gibt wegen des Schwierigkeitsgrads nur vier Klarinettisten auf der Welt, die es aufführen können. Der Interpret muss  dazu Partitur, Choreografie und Mimik perfekt einstudieren. Lassen Sie sich diese besondere musikalische Auffassung der italienischen Commedia dell’arte nicht entgehen, der großartige Karel Dohnal zieht Sie mit seinem Harlekin in den Bann einer unwiederbringlichen Atmosphäre voller Humor …

Teď ² / Now²
Chvilka POEzie / A Glimpse of POEtry
Mysterium času / Mystery of time

Pražský komorní balet
Choreografi e a režie: Ondřej Vinklát, Marek
Svobodník, Hana Polanská Turečková
Hudba: Marek Pavlíček, Jaroslav Ježek, Bedřich
Nikodém, Miroslav Kabeláč, Jan Bubák

Tři inscenace, tři mladí talentovaní choreografové tvořící na hudbu českých hudebních skladatelů a tři rozdílná pojetí chápání faktoru času. To je nový projekt fenomenálního Pražského komorního baletu, který se po čtyřech letech vrací do České Lípy. Těšit se můžete na černou taneční grotesku na motivy proslulé básně Havran Edgara Allana Poea i na filosofické taneční kreace zkoumající časoprostor a poukazující na teorii relativity i na otázky týkající se naší minulosti a hloubky vesmíru, zrození života a jistoty smrti. Ústředním hudebním motivem projektu je Kabeláčovo Mystérium času, jedna z nejpozoruhodnějších českých kompozic 20. století…

Prager Kammerballett

▪  Now²
▪  A Glimpse of POEtry
▪  Mystery of Time

Drei Inszenierungen, drei junge talentierte Choreografen, die Musik von tschechischen Komponisten umsetzen. Jeder hat seine eigene unterschiedliche Auffassung vom Faktor Zeit.

Choreografie und Regie: Ondřej Vinklát, Marek Svobodník, Hana Polanská Turečková
Musik: Marek Pavlíček, Jaroslav Ježek, Bedřich Nikodém, Miroslav Kabeláč, Jan Bubák

Drei Inszenierungen, drei junge talentierte Choreografen, die Musik tschechischer Komponisten umsetzen, und drei unterschiedliche Auffassungen vom Faktor Zeit. Das ist ein neues Projekt des phänomenalen Prager Kammerballetts, das nach vier Jahren wieder nach Česká Lípa kommt. Sie können sich auf eine schwarze Tanzgroteske nach Motiven des berühmten Gedichts von Edgar Allan Poe „Der Rabe“ freuen, ebenso wie auf philosophische Tanzkreationen, die Raum und Zeit erkunden, auf die Relativitätstheorie und auf Fragen hinsichtlich unserer Vergangenheit , der Tiefe des Weltalls, der Entstehung des Lebens und der Gewissheit des Todes verweisen. Zentrales musikalisches Motiv des Projekts ist das Mysterium der Zeit von Kabeláč, eine der bemerkenswertesten tschechischen Kompositionen des 20. Jahrhunderts …

Piazzolla | Kogan | Fauré | Lauro | Ravel

Anna Polívková, Michal Kurtiš, Tereza
Bufková, Tomáš Slavíček – tanec
Baborák Ensemble
Radek Baborák – dirigent, lesní roh

Sršící hudební gejzír jménem Orquestrina nabídne výlet do temperamentního světa tanga a bolera, ale i  bujarý klezmer, a to vše zabalené do kouzelné interpretace našeho špičkového hornisty, který si k sobě přizve neméně skvělé hráče a navíc i tanečníky. Příležitostný soubor Orquestrina, španělsky malý taneční orchestr, je v lecčems ojedinělý, neboť jeho pojetí vážné hudby je neotřelé a mnohdy se blíží až jazzu. „Posluchač se musí vznášet a hudba mluvit!,“  to je výzva Radka Baboráka! Přijďte si poslechnout skladby, které jste už jistě slyšeli, ale určitě ne v takové podobě, jak je servíruje Baborák a jeho orquestrina, a těšte se na taneční překvapení s osobnostmi ze StarDance!

28.10.2017 - 19:00 | Nový Bor, Stadttheater

Kompositionen, die auf verschiedenste Art vom Tanz inspiriert wurden: Á. Piazzolla, L. Kogan, G. Fauré, A. Lauro, M. Ravel

Baborák Ensemble - Radek Baborák -Dirigent, Waldhorn
Anna Polívková, Michal Kurtiš, Tereza Bufková, Tomáš Slavíček - Tanz

Ein sprühender musikalischer Geysir mit Namen Orquestrina bietet einen Ausflug in die temperamentvolle Welt des Tangos, des Boleros, aber auch des feurigen Klezmers, und das alles verpackt in die zauberhafte Interpretation unseres erstklassigen Hornisten, der von nicht minder guten Musikern und auch Tänzern begleitet wird. Das ad hoc Ensemble Orquestrina, spanisch: kleines Tanzorchester, ist in mancherlei Hinsicht einzigartig, denn seine Auffassung von ernster Musik ist unkonventionell und nähert sich oft dem Jazz an. „Der Zuhörer muss sich in die Lüfte erheben und die Musik muss sprechen!,“  das ist die Ansicht Radek Baboráks! Kommen Sie, um Kompositionen zu hören, die Sie sicher schon kennen, aber bestimmt nicht in dieser Form, in der sie Baborák und sein Orquestrina darbieten, und freuen Sie sich auf eine tänzerische Überraschung mit Persönlichkeiten aus der Fernsehsendung StarDance!

Milan Řeřicha - Klarinette
Schüler der Musikschule gemeinsam auf der Bühne mit dem international anerkannten Klarinettenvirtuosen und Pädagogen Milan Řeřicha, der auf der ganzen Welt Meisterklassen führt und als Solist auftritt.

Läufe, Triller, Tonkaskaden... der Soloklarinettist Milan Řeřicha gehört zu den besten in seinem Fach, das Spiel auf der Klarinette beherrscht er mit der Virtuosität eines Zauberers, mit sichtlich spielerischer Leichtigkeit, unendlichem Atem, rasanter Fingerfertigkeit und musikalischem Temperament weiß er, den großen Tonumfang des Instruments zu nutzen. So könnte man die Charakteristik eines unserer zu Unrecht unterschätzten Virtuosen zusammenfassen, der im Ausland bekannter ist als zu Hause. Umso wertvoller ist für angehende junge Talente aus der Musikschule Česká Lípa die Möglichkeit, eine solche Persönlichkeit zu treffen, wobei sie nicht nur gemeinsam mit Milan Řeřicha auf der Bühne aufspielen, sondern auch zum ersten Mal seine Meisterkurse besuchen können …

Žáci ZUŠ Česká Lípa společně na pódiu s mezinárodně respektovaným klarinetovým virtuosem a pedagogem Milanem Řeřichou, který vystupuje jako sólista a vede mistrovské třídy po celém světě.

Běhy, trylky, zvukové kaskády... sóloklarinetista Milan Řeřicha patří k nejlepším ve svém oboru, hru na klarinet ovládá s virtuozitou kouzelníka, s velkým rozsahem nástroje si poradí s viditelnou hravostí a lehkostí, nekonečným dechem, razantní zručností prstů a s velkým muzikálním temperamentem. Tak by se dala shrnout vizitka jednoho z našich neprávem opomíjených virtuosů, který si více než doma získali renomé zahraničí. O to cennější je možnost setkání s touto osobností pro mladé talenty rodící se na ZUŠ Česká Lípa, kteří si s Milanem Řeřichou nejen zahrají společně na pódiu, ale také budou moci premiérově navštívit jeho mistrovské kurzy…

Mistrovské kurzy s Milanem Řeřichou
čtvrtek 2. listopadu - celodenní
ZUŠ Česká Lípa

Poprvé v historii přináší festival pro žáky ZUŠ možnost zúčastnit se mistrovských kurzů v oboru klarinet se špičkovým hráčem a pedagogem.

11.11.2017 - 19:00 | Liberec, divadlo F. X. Šaldy

Le nozze di Figaro, KV 492
°  předehra
° „Non piú andrai“
° „Hai giá vinta la causa“
Sinfonia č. 32, KV 318
„Un bacio di mano“  KV  541
Adagio KV 580
Cosi fan tutte, KV 588
° předehra
° „Rivolgete a lui lo squardo“

Idomeneo, il Re di Creta, KV 366
° předehra
„Mentre ti lascio, oh figlia“ KV 513
Malá noční hudba
Entführung auf dem Serail, KV 384
° předehra
Don Giovanni, KV 527
° „ Deh, vieni alla finestra“
°  „ Metá di voi quo vadano“
° „ Madamina! Il catalogo é questo“

Adam Plachetka – basbaryton
Pražští komorní sólisté
Radek Baborák – dirigent

Koncert pro Liberecký kraj.

Není mnoho českých pěvců, kteří patří ke skutečné světové špičce. Právem se však mezi ně v posledních letech zařadil čerstvý třicátník Adam Plachetka, který sklízí úspěchy na nejprestižnějších operních scénách světa a jeho hvězda stoupá stále výš. Když se v roce 2008 zúčastnil předzpívání ve Vídeňské státní opeře, bylo mu okamžitě nabídnuto stálé angažmá. Od počátku byl vnímán jako velká naděje této scény, a když při novém nastudování Dona Giovanniho získal jako cover Dona Giovanniho šanci, jeho úspěch byl famózní. Dnes patří k předním členům Vídeňské první scény a miláčkům jejího publika. V odborných kruzích se o něm mluví jako o nejlepším mozartovském barytonistovi své generace... Přijďte se přesvědčit: Plachetka své mozartovské umění předvede v libereckém divadle na závěr 16. Lípy Musicy!

11.11.2017 - 19:00 | Liberec, F. X. Šalda Theater

Arien und Ouverturen von Opern von Wolfgang Amadeus Mozarts

Adam Plachetka - Bassbariton
Prager Kammersolisten
Radek Baborák - Dirigent

Es gibt nicht viele tschechische Sänger in der Weltspitze. Zu Recht hat sich jedoch in den letzten Jahren der gerade dreißig Jahre alte Adam Plachetka hier eingereiht, der Erfolge an den bekanntesten Opernhäusern der Welt feiert und dessen Stern noch immer im Aufstieg befindlich ist. Als er 2008 an einem Vorsingen in der Wiener Staatsoper teilnahm, wurde ihm umgehend eine feste Stelle angeboten. Er wurde von Beginn an als große Hoffnung dieses Hauses betrachtet, und als er bei einer Neueinstudierung von Don Giovanni für die Titelrolle einspringen konnte, war sein Erfolg famos. Heute gehört er zu den wichtigsten Mitgliedern des Hauses und zu dessen Publikumslieblingen. In Fachkreisen spricht man vom besten Mozart-Bariton seiner Generation... Lassen Sie sich überzeugen: Plachetka präsentiert seine Kunst der Mozart-Interpretation im Theater in Liberec zum Abschluss des 16. Lípa Musica!

 

Epilog des Festivals Lípa Musica und Abschlusskonzert der Tage der deutsch-tschechischen Kultur

Schola Gregoriana Pragensis
Jaroslav Tůma - Orgel

Dankgottesdienst zelebriert von den Bischöfen Dresden-Meißen und Litoměřice liturgisch begleitet von einem gregorianischen Choral

Der Epilog des 16. Lípa Musica wird wahrlich symbolisch. Den Fakt, dass sich das Festival schon vor Jahren dem Kampf um die Kultivierung und Entwicklung der deutsch-tschechischen Beziehungen verschrieben hat, wurde im aktuellen Jahrgang durch Erweiterung der deutschen Spielstätten und der Präsentation deutscher Künstler unterstrichen. Auf geistiger Ebene wird freundschaftlicher, nachbarschaftlicher Dialog, der Glaube an das Verstehen, gegenseitigen Respekt und Entgegenkommen durch einen Dankgottesdienst bekräftig6t, den der Bischof von Dresden-Meißen und der Bischof von Litoměřice gemeinsam zelebrieren werden.  Nicht nur die Liturgie, sondern auch das abschließende Konzert wird vom gregorianischen Choral in der Interpretation der Schola Gregoriana Pragensis gestaltet. Die Dialoge über die Freundschaft verbinden nicht nur Lípa Musica mit dem Festival Tage der deutsch-tschechischen Kultur, sondern auch die deutschen und tschechischen Besucher, die in der Dresdner Hofkirche der Allerheiligsten Dreifaltigkeit zusammenkommen, die als Gebäude auch selbst an historisches Leid und Unrecht erinnert.

epilog MHF Lípa Musica závěrečný koncert Dnů české a německé kultury

Antica e moderna
Schola Gregoriana Pragensis
David Eben – um. vedoucí
Jaroslav Tůma – varhany

Děkovná bohoslužba celebrovaná saským a litoměřickým biskupem s liturgickým doprovodem gregoriánského chorálu a koncert rezidenčního souboru Schola Gregoriana Pragensis.

Epilog 16. Lípy Musicy bude vpravdě symbolický. Skutečnost, že si festival za svůj již před léty vzal boj za kultivaci a rozvoj česko-německých vztahů, potvrdil letošní ročník rozšířením počtu německých lokalit i prezentací německých umělců. V rovině duchovní stvrdí přátelský sousedský dialog, víru v pochopení, vzájemný respekt a vstřícnost děkovná bohoslužba, kterou budou společně celebrovat saský a litoměřický biskup.  Nejen samotnou liturgii, ale i vlastní koncertní tečka bude patřit gregoriánskému chorálu v podání rezidenční Scholy Gregoriany Pragensis. Dialogy o přátelství spojí nejen Lípu Musicu s festivalem Dny česko-německé kultury, ale i české a německé návštěvníky, kteří se setkají v drážďanské katedrále Nejsvětější trojice, jež sama zůstává symbolickým mementem historických událostí.

Ve spolupráci s Generálním konzulátem ČR v Drážďanech.

 

vánoční benefiční koncert pro Ozvěnu
Skety – a cappella jazz sextet
Veronika Vítová, Alice Bauer, Marta Kloučková, Michal Strnad, Štěpán Janoušek, Petr Wajsar

Velmi úspěšné první vystoupení vokálního souboru Skety na 15. ročníku festivalu Lípa Musica poprvé v České Lípě. Tentokráte jako vánoční benefiční koncert pro Ozvěnu. Výtěžek ze vstupného
bude poukázán českolipskému nadačnímu fondu Ozvěna, který dlouhodobě pomáhá dětem a mladistvým s trvalou ztrátou sluchu. Koncert bude zakončením a vyvrcholením druhého ročníku adventního víkendu s Ozvěnou, který se uskuteční ve dnech 16. a 17. prosince v průjezdu domu č. p. 687 v Moskevské ulici. 

Vokální sextet Skety založený v roce 2009 zpěvačkou Veronikou Vítovou uvádí pestrý repertoár, v němž je základem humor a naprostá svoboda. Kapelu defi nuje slovo pestrost, v jednom sledu můžete zažít normalizační filmovou hudbu, kterou záhy střídají bluesové tradicionály, jazzové a art rockové písně nebo předělávky popových písní. Tato žánrová barevnost je doplněna autorskou tvorbou člena souboru a originálního českého skladatele Petra Wajsara, jehož dílo je naprosto multižánrové, místy experimentální a zahrnuje spektrum od hudby orchestrální až po elektroniku nebo fi lmovou hudbu. Členové souboru jsou vynikající hudebníci a muzikanti a působí jako frontmani také ve vlastních projektech, kapelách a big bandech. Jejich jazzová srdce a zároveň žánrová otevřenost je však svedly dohromady k této aktivitě,
z níž se vyvinul jeden z nejoriginálnějších počinů v oblasti novodobé české vokální hudby. A protože se koncert uskuteční v předvánočním čase publikum nepřijde ani o melodie přinášející radost a očekávání z nadcházejících vánočních svátků.

Děkujeme městu Česká Lípa, bez jehož podpory by tento koncert nemohl proběhnout. A v neposlední řadě děkujeme Vám všem posluchačům, kteří v rušném předvánočním čase najdete cestu do Jiráskova divadla.

Vstupenky na benefiční koncert pro Ozvěnu jsou v prodeji ve festivalové kanceláři MHF Lípa Musica v ulici Žižkova 528/6 v České Lípě, dle prodejní doby kanceláře a dále také online na www.ozvena.org