Petr Eben, J. A. Komenský Labyrint světa a ráj srdce