;

Filharmonie Hradec Králové, sbor Campunula - W. A. Mozart - Requiem d moll

dirigent Marek Štryncl, sólisté: Kateřina Andělová (soprán), Karolína Berková (alt), Jaroslav Březina (tenor),
bas - Vojtěch Šafařík
pěvecké sdružení Campanula (Jihlava), sbormistr Pavel Jirák