;

Job - Tomáš Thon, Radovan Lukavský

kostel sv. Antonína Velikého, Liberec

Tomáš Thon - varhany
Radovan Lukavský - recitace
Petr Eben: „Job"