;

Václav Hálek - Oratorium La Divina Commedia (premiéra)

Kateřina Fürstová (soprán), Pavla Kšicová (alt), Martin Prokeš (tenor), Radim Vondráček (1. bas), Aleš Procházka (2. bas), hoboje - Liběna a Ivan Séquardtovi, trubka - František Svejkovský, dirigent Josef Kšica

P. J. Vejvanovský
A. Vivaldi