;

Zahajovací koncert festivalu - Česká filharmonie

kulturní dům Crystal, Česká Lípa
B. Smetana: Má vlast (Vltava, Vyšehrad, Šárka)
A. Dvořák: Symfonie č. 8 G dur „Anglická“, op. 88

Leoš Svárovský – dirigent