Vstupenky

Vstupenky na koncerty je možné zakoupit on-line (přehled koncertů s možností přímého nákupu vstupenek najdete rovněž v níže uvedené tabulce) nebo ve festivalové pokladně v Žižkově ulici 528/6 v České Lípě, která bude otevřena od zahájení předprodeje dne 24. května 2021. 

Upozornění: Držitel vstupenky bere na vědomí, že společně se vstupenkou musí předložit doklad o očkování, negativní test, či potvrzení o prodělané nemoci dle aktuálně platných podmínek. V případě nemožnosti uskutečnit koncerty naživo bude držitelům vstupenek umožněno jejich sledování online.

Otevírací doba:
květen, červen: po a st 15.00–17.00, út a čt 14.00–16.00,
červenec, srpen: po a st 15.00–17.00,
září, říjen: po a st 15.00–17.00, út a čt 14.00–16.00.
POZOR ZMĚNA: od 18. 10. pouze po a st 14.00–16.00

Vstupenky lze platit platební kartou jen při nákupu přímo ve festivalové kanceláři. Ve večení pokladně na místě před koncertem je možná pouze platba v hotovosti. 
Vstupenky je možné rovněž jen rezervovat a vyzvednout do 10 dnů ve festivalové kanceláři nebo uhradit platební kartou a vytisknout jako e–vstupenky.

Slevy:

MHF Lípa Musica:
Studenti a senioři nad 60 let: 15 %.
Děti do 15 let: jednotné vstupné na všechny koncerty 100 Kč.
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P: 50 %.

Českolipský komorní cyklus:
Studenti a senioři nad 60 let, děti do 15 let: 10 % (nevztahuje se na abonmá).
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P: 50 % (nevztahuje se na abonmá).

Ostatní prodejní místa – MHF Lípa Musica:

Prodej v ostatních prodejních místech bude k dispozici dle možnosti uvolnění prodejních kapacit v závislosti na aktuálně platných bezpečnostních opatřeních. Před návštěvou se, prosíme, informujete.

* Česká Kamenice, Infocentrum, nám. Míru 122 – jen na koncert v České Kamenici;
* Děčín, Městské divadlo – pokladna, Teplická 371, předprodejní místa Vstupenka Děčín, www.vstupenkadecin.cz – jen na koncert v Děčíně;
* Doksy, Infocentrum, Zámek Doksy, Valdštejnská 183 – jen na koncert v Doksech;
* Hrádek nad Nisou, Infocentrum Brána Trojzemí, Horní náměstí 71 – jen na koncert v Hrádku nad Nisou;
* Kamenický Šenov, Informační centrum Panská skála, Prácheňská 42 – jen na koncerty v Kamenickém Šenově a Prysku;
* Liberec, pobočky předprodejní sítě evstupenka.cz, např. Divadlo F. X. Šaldy v Liberci ad., www.evstupenka.cz – jen na koncerty v Liberci;
* Lomnice nad Popelkou, Kulturní a informační středisko, Husovo nám. 44, www.kislomnice.cz – jen na koncerty v Lomnici nad Popelkou;
* Nový Bor, Smetanova 523, Kultura N. B. a jejich obvyklá předprodejní místa – jen na koncert v Novém Boru;
* Teplice, Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950 a předprodejní síť Ticketportal – jen na koncert v Teplicích;

* vstupenky je dále možné zakoupit v síti prodejců společnosti Perfect system - Colosseum Ticket: www.colosseumticket.cz

Obchodní podmínky:

 • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenky se nevyměňuji. 
 • ​Padělání vstupenek je trestné. 
 • E-vstupenka je platná ve formátu A4. Dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou. 
 • Pořadatel neodpovídá za potíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním e-vstupenky. 
 • Je-li e-vstupenka vystavena se slevou, je pořadatel oprávněn žádat po návštěvníkovi předložení dokladu potvrzujícího nárok na danou slevu. V případě, že doklad nebude předložen, je pořadatel oprávněn žádat doplacení ceny vstupenky do plné výše. 
 • Vstup na akci bude povolen pouze na základě té e-vstupenky, která bude předložena jako první. Při jakémkoli dalším předložení e-vstupenky nebo její kopie nebude povolen vstup na akci, a to bez ohledu na to, kdo e-vstupenku předloží. 
 • Držitelé vstupenek jsou povinni se řídit pravidly stanovenými pořadateli akce. 
 • Uvedená pravidla platí pro vstupenky v listinné podobě zakoupené ve festivalové pokladně a dalších předprodejních místech i elektronické e-vstupenky.
 • Změny programu a účinkujících jsou vyhrazeny. 
 • V případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného ve festivalové kanceláři v České Lípě – více na www.lipamusica.cz.
 • Držitel vstupenky bere na vědomí, že společně se vstupenkou musí předložit doklad o očkování, negativní test, či potvrzení o prodělané nemoci dle aktuálně platných podmínek.

Zpracování osobních údajů:

 • Pořadatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 • Pro registraci zákazníka v prodejním systému je pořadatel oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka nebo osobní údaje poskytnuté či zadané zákazníkem při registraci (zejména adresné údaje). Tyto údaje zpracovává dále poskytovatel prodejního systému, kterým je společnost Perfect System, s.r.o.
 • Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při plnění smlouvy, na jejímž základě pořadatel umožňuje návštěvu pořádaných akcí, informuje zákazníka o jejich konání apod., a jejíchž smluvní stranou je zákazník, jako subjekt osobních údajů.
 • Pokud zákazník předal či předá pořadateli osobní údaje jiných fyzických osob, je zákazník povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě zákazník odpovídá pořadateli za způsobenou škodu.
 • Další informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny přímo v online prodejním systému, a to v příslušné sekci.

souhlas se zpracováním osobních údajů