Vstupenky

Vstupenky na všechny koncerty je možné zakoupit on-line (přehled koncertů s možností přímého nákupu vstupenek najdete rovněž v níže uvedené tabulce) nebo ve festivalové kanceláři v Žižkově ulici č.p. 528/6 v České Lípě. Předprodej vstupenek na 17. ročník MHF Lípa Musica bude zahájen 2. května. 

Aktuální otevírací doba: pondělí a středa 15.00-18.00 hod.

Otevírací doba:
květen: pondělí a středa: 15.00–18.00, úterý a čtvrtek: 15.00–17.00
červen, červenec, srpen: pondělí a středa 15.00–18.00 (v týdnu od 2. do 6. 7. zavřeno)
září, říjen (do odvolání): pondělí a středa: 15.00–18.00, úterý a čtvrtek: 15.00–17.00

Vstupenky lze platit platební kartou.
Vstupenky je možné rovněž jen rezervovat a vyzvednout do 10 dnů ve festivalové kanceláři nebo uhradit platební kartou a vytisknout jako e–vstupenky.

Slevy:
Studenti a senioři nad 60 let: 15 %, 10 % pro KPH.
Děti do 15 let s výjimkou 3. 11., držitelé průkazu ZTP a ZTP/P: 50 %.
Členové Klubu přátel festivalu: 5, 10 nebo 15 % v závislosti na hodnotě karty.
Věrnostní slevy členů Klubu nejsou kombinovatelné s výše uvedenými a nevztahují se na koncerty Komorního cyklu. 

Další prodejní místa:

* Děčín, Městské divadlo, Teplická 75 – jen na koncert v Děčíně;
* Doksy, Městské informační středisko, nám. Republiky 191 a Kino Máj, Máchova 542 – jen na koncert v Doksech;
* Jablonec nad Nisou, Městské divadlo, Liberecká 5/1900 – jen na koncert v Jablonci nad Nisou;
* Kamenický Šenov, Informační centrum Panská skála, Prácheňská 42 – jen na koncert v Kamenickém Šenově a Prysku;
* Mikulášovice, Městské informační středisko, č. p. 1007 – jen koncert v Mikulášovicích;
* Mimoň, Městské muzeum, V Lukách 101 – jen na koncert v Mimoni;
* Nový Bor, Smetanova 523, Kultura N.B. a jejich obvyklá předprodejní místa – jen na novoborský koncert;
* Rumburk, SNP 484/29, DK Rumburk a jejich obvyklá předprodejní místa – jen na koncert ve Filipově u Rumburku;
* Zubrnice – Skanzen, čp. 74 – jen na koncert v Zubrnicích.

Vstupenky na místně přílušné koncerty je možné od 1. června zakoupit také v německých městech Oybin (Infocentrum), Großschönau (Infocentrum), Žitava (Infocentrum a Johanniskirche), Bautzen (Srbské lidové divadlo).

Vstupenky je dále možné zakoupit v síti prodejců společnosti Perfect system - Colosseum Ticket: www.colosseumticket.cz

Obchodní podmínky:

 • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenky se nevyměňuji. 
 • ​Padělání vstupenek je trestné. 
 • E-vstupenka je platná ve formátu A4. Dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou. 
 • Pořadatel neodpovídá za potíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním e-vstupenky. 
 • Je-li e-vstupenka vystavena se slevou, je pořadatel oprávněn žádat po návštěvníkovi předložení dokladu potvrzujícího nárok na danou slevu. V případě, že doklad nebude předložen, je pořadatel oprávněn žádat doplacení ceny vstupenky do plné výše. 
 • Vstup na akci bude povolen pouze na základě té e-vstupenky, která bude předložena jako první. Při jakémkoli dalším předložení e-vstupenky nebo její kopie nebude povolen vstup na akci, a to bez ohledu na to, kdo e-vstupenku předloží. 
 • Držitelé vstupenek jsou povinni se řídit pravidly stanovenými pořadateli akce. 
 • Uvedená pravidla platí pro vstupenky v listinné podobě zakoupené ve festivalové pokladně a dalších předprodejních místech i elektronické e-vstupenky.
 • Změny programu a účinkujících jsou vyhrazeny. 
 • V případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného ve festivalové kanceláři v České Lípě – více na www.lipamusica.cz.

Zpracování osobních údajů:

 • Pořadatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 • Pro registraci zákazníka v prodejním systému je pořadatel oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka nebo osobní údaje poskytnuté či zadané zákazníkem při registraci (zejména adresné údaje). Tyto údaje zpracovává dále poskytovatel prodejního systému, kterým je společnost Perfect System, s.r.o.
 • Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při plnění smlouvy, na jejímž základě pořadatel umožňuje návštěvu pořádaných akcí, informuje zákazníka o jejich konání apod., a jejíchž smluvní stranou je zákazník, jako subjekt osobních údajů.
 • Pokud zákazník předal či předá pořadateli osobní údaje jiných fyzických osob, je zákazník povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě zákazník odpovídá pořadateli za způsobenou škodu.
 • Další informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny přímo v online prodejním systému, a to v příslušné sekci.

souhlas se zpracováním osobních údajů