• Program 23. ročníku

6/9–15/11/2024

V pestrém programu festivalu, který probíhá v často unikátních historických prostorách kraje na severu Čech, jsou obsaženy nejrůznější formy souznění – s přírodou, s odkazem našich předků a v neposlední řadě s budoucností, jejíž součástí jsou naše děti a ti, kteří přijdou po nás. Vědomí souvislostí totiž vytváří hodnoty, jež kultivují svět.

Jiří Pavlica, umělecký garant 23. ročníku MHF Lípa Musica

Záštitu nad 23. ročníkem festivalu Lípa Musica převzali:

Prezident České republiky Petr Pavel, velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze Andreas Künne, ministr kultury České republiky Martin Baxa, litoměřický biskup Mons. Stanislav Přibyl, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje Květa Vinklátová a starostka města Česká Lípa Jitka Volfová.

  • Aktuality