;

Vstupenky

UPOZORNĚNÍ: Aktuální otevírací doba festivalové pokladny je pondělí a středa 15.00–17.00.

Vstupenky na koncerty je možné zakoupit on-line (přehled koncertů s možností přímého nákupu vstupenek najdete rovněž v níže uvedené tabulce) nebo ve festivalové pokladně v Žižkově ulici 528/6 v České Lípě. Předprodej vstupenek na 22. ročník MHF Lípa Musica bude zahájen 2. května. 

Otevírací doba:
únor – duben: po a st 15.00–17.00
květen, červen: po–čt 15.00–17.00,
červenec, srpen: po a st 15.00–17.00,
září, říjen: po–čt 15.00–17.00, od 9. 10. pouze po a st 15.00–17.00
listopad, prosinec: po a st 15.00–17.00.

Kontakt na pokladnu: Ondřej Pour, vstupenky@lipamusica.cz

Vstupenky lze platit platební kartou jen při nákupu vstupenek na MHF Lípa Musica, a to přímo ve festivalové kanceláři i ve večerní pokladně před koncertem. Vstupenky na Českolipský komorní cyklus je možné uhradit pouze v hotovosti, nebo zvolit online platbu na fakturu se splatností 10 dní. V pokladně před koncertem je v případě cyklu možná pouze platba v hotovosti.

Vstupenky je možné rovněž jen rezervovat a vyzvednout do 10 dnů ve festivalové kanceláři nebo uhradit platební kartou a vytisknout jako e–vstupenky.

Přihlášení do zákaznického účtu najdete zde.

Slevy:

MHF Lípa Musica:
Studenti a senioři nad 65 let: 15 %. Tato sleva platí pouze v případě, je-li na koncert stanovena jedna cenová kategorie. V případě možnosti výběru z více cenových kategorií není možné tuto slevu uplatnit.
Děti do 15 let: jednotné vstupné na všechny koncerty 100 Kč.
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P: 50 %.

Českolipský komorní cyklus:
Studenti a senioři nad 60 let, děti do 15 let: 10 %.
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P: 50 %.

V prodeji zvýhodněné abonmá na celý cyklus, při jehož zakoupení získává držitel jeden koncert a jízdné autobusem zdarma.

Dárkové poukazy:

Lze využít na nákup vstupenek na koncerty MHF Lípa Musica, a to v hodnotách 500, 1.000, 2.000 a 5.000 Kč.
K zakoupení: https://lipamusica.enigoo.cz/app/tickets/products

Sponzorské vstupenky:

V případě zájmu o finanční podporu festivalu bude možné online nebo ve festivalové pokladně zakoupit sponzorské vstupenky a podpořit částkou 500, 1 000 nebo 2 000 Kč pořádání MHF Lípa Musica. Jméno podporovatele bude posléze s jeho souhlasem uveřejněno mezi partnery festivalu.

Obchodní podmínky:

 • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenky se nevyměňuji. 
 • ​Padělání vstupenek je trestné. 
 • E-vstupenka je platná ve formátu A4. Dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou. 
 • Pořadatel neodpovídá za potíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním e-vstupenky. 
 • Je-li e-vstupenka vystavena se slevou, je pořadatel oprávněn žádat po návštěvníkovi předložení dokladu potvrzujícího nárok na danou slevu. V případě, že doklad nebude předložen, je pořadatel oprávněn žádat doplacení ceny vstupenky do plné výše. 
 • Vstup na akci bude povolen pouze na základě té e-vstupenky, která bude předložena jako první. Při jakémkoli dalším předložení e-vstupenky nebo její kopie nebude povolen vstup na akci, a to bez ohledu na to, kdo e-vstupenku předloží. 
 • Držitelé vstupenek jsou povinni se řídit pravidly stanovenými pořadateli akce. 
 • Uvedená pravidla platí pro vstupenky v listinné podobě zakoupené ve festivalové pokladně a dalších předprodejních místech i elektronické e-vstupenky.
 • Změny programu a účinkujících jsou vyhrazeny. 
 • V případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného ve festivalové kanceláři v České Lípě – více na www.lipamusica.cz.
 • Držitel vstupenky bere na vědomí, že společně se vstupenkou musí předložit doklad o očkování, negativní test, či potvrzení o prodělané nemoci dle aktuálně platných podmínek.

Kompletní znění všeobecných obchodních podmínek MHF Lípa Musica ke stažení.
Kompletní znění všeobecných obchodních podmínek Českolipského komorního cyklu ke stažení.

Zpracování osobních údajů:

 • Pořadatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 • Pro registraci zákazníka v prodejním systému je pořadatel oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka nebo osobní údaje poskytnuté či zadané zákazníkem při registraci (zejména adresné údaje). Tyto údaje zpracovává dále poskytovatel prodejního systému, kterým je společnost Perfect System, s.r.o. a společnost ENIGOO, s.r.o.
 • Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při plnění smlouvy, na jejímž základě pořadatel umožňuje návštěvu pořádaných akcí, informuje zákazníka o jejich konání apod., a jejíchž smluvní stranou je zákazník, jako subjekt osobních údajů.
 • Pokud zákazník předal či předá pořadateli osobní údaje jiných fyzických osob, je zákazník povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě zákazník odpovídá pořadateli za způsobenou škodu.
 • Další informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny přímo v online prodejním systému, a to v příslušné sekci.

souhlas se zpracováním osobních údajů