Vstupenky

AKTUÁLNÍ UPOZORNĚNÍ: 

POZOR! Z důvodu aktuálnách protiepidemických opatření je festivalová pokladna v Žižkově ulici č.p. 528/6 v České Lípě do odvolání uzavřena.​

Vstupenky na koncerty je možné zakoupit on-line (přehled koncertů s možností přímého nákupu vstupenek najdete rovněž v níže uvedené tabulce).

Upozornění: V případě nemožnosti uskutečnit koncerty naživo bude držitelům vstupenek umožněno jejich sledování online.

Otevírací doba:
po a st: 15.00–18.00, út a čt: 14.00–16.00

Vstupenky lze platit platební kartou jen při nákupu přímo ve festivalové kanceláři. Ve večení pokladně na místě před koncertem je možná pouze platba v hotovosti. 
Vstupenky je možné rovněž jen rezervovat a vyzvednout do 10 dnů ve festivalové kanceláři nebo uhradit platební kartou a vytisknout jako e–vstupenky.

Slevy:
Studenti a senioři nad 60 let, děti do 15 let: 15 %, 10 % pro Českolipský komorní cyklus (nevztahuje se na abonmá).
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P: 50 % (nevztahuje se na abonmá Českolipského komorního cyklu).

Ostatní prodejní místa:

Prodej v ostatních prodejních místech bude k dispozici dle možnosti uvolnění prodejních kapacit v závislosti na aktuálně platných bezpečnostních opatřeních. Před návštěvou se, prosíme, informujete.

* Česká Kamenice, Infocentrum, nám. Míru 122, předprodejní místa Vstupenka Děčín, www.vstupenkadecin.cz – jen na koncert v České Kamenici;
* Děčín, Zámek – pokladna, Dlouhá jízda 1254, předprodejní místa Vstupenka Děčín, www.vstupenkadecin.cz – jen na koncert v Děčíně;
* Doksy, Infocentrum, Zámek Doksy, Valdštejnská 183 – jen na koncert v Doksech;
* Kamenický Šenov, Informační centrum Panská skála, Prácheňská 42 – jen na koncerty v Kamenickém Šenově a Prysku;
* Liberec, pobočky předprodejní sítě evstupenka.cz, např. Divadlo F. X. Šaldy v Liberci ad., www.evstupenka.cz – jen na koncerty v Liberci;
* Nový Bor, Smetanova 523, Kultura N.B. a jejich obvyklá předprodejní místa – jen na koncert v Novém Boru;
* Teplice, Turistické centrum VisitTeplice, Dlouhá 63/31 – jen na koncert v Teplicích;

* vstupenky je dále možné zakoupit v síti prodejců společnosti Perfect system - Colosseum Ticket: www.colosseumticket.cz

Obchodní podmínky:

 • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenky se nevyměňuji. 
 • ​Padělání vstupenek je trestné. 
 • E-vstupenka je platná ve formátu A4. Dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou. 
 • Pořadatel neodpovídá za potíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním e-vstupenky. 
 • Je-li e-vstupenka vystavena se slevou, je pořadatel oprávněn žádat po návštěvníkovi předložení dokladu potvrzujícího nárok na danou slevu. V případě, že doklad nebude předložen, je pořadatel oprávněn žádat doplacení ceny vstupenky do plné výše. 
 • Vstup na akci bude povolen pouze na základě té e-vstupenky, která bude předložena jako první. Při jakémkoli dalším předložení e-vstupenky nebo její kopie nebude povolen vstup na akci, a to bez ohledu na to, kdo e-vstupenku předloží. 
 • Držitelé vstupenek jsou povinni se řídit pravidly stanovenými pořadateli akce. 
 • Uvedená pravidla platí pro vstupenky v listinné podobě zakoupené ve festivalové pokladně a dalších předprodejních místech i elektronické e-vstupenky.
 • Změny programu a účinkujících jsou vyhrazeny. 
 • V případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného ve festivalové kanceláři v České Lípě – více na www.lipamusica.cz.

Zpracování osobních údajů:

 • Pořadatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 • Pro registraci zákazníka v prodejním systému je pořadatel oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka nebo osobní údaje poskytnuté či zadané zákazníkem při registraci (zejména adresné údaje). Tyto údaje zpracovává dále poskytovatel prodejního systému, kterým je společnost Perfect System, s.r.o.
 • Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při plnění smlouvy, na jejímž základě pořadatel umožňuje návštěvu pořádaných akcí, informuje zákazníka o jejich konání apod., a jejíchž smluvní stranou je zákazník, jako subjekt osobních údajů.
 • Pokud zákazník předal či předá pořadateli osobní údaje jiných fyzických osob, je zákazník povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě zákazník odpovídá pořadateli za způsobenou škodu.
 • Další informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny přímo v online prodejním systému, a to v příslušné sekci.

souhlas se zpracováním osobních údajů