Vstupenky

AKTUÁLNÍ UPOZORNĚNÍ: 

Z důvodu nových vládních protiepidemických opatření, která byla přijata ve středu dne 21. října 2020, dochází k uzavření festivalové pokladny pro veřejnost, a to s platností do 3. listopadu 2020.​

Vstupné za zakoupené vstupenky na zrušené koncerty bude v případě hotovostního nákupu na festivalové pokladně v Žižkově ulici č. 528/6 vraceno tamtéž v provozní době pokladny, tj. po a st: 15.00–17.00, út a čt: 14.00–16.00. Aktuálně, prosíme, vyčkejte znovuotevření pokladny. V případě bezhotovostního nákupu bez ohledu na místo nákupu (platba kartou na pokladně, online na www.lipamusica.cz či v síti Colosseum Ticket) je pro vrácení nutné vyplnit tento formulář na webových stránkách Colosseumticket: https://www.colosseumticket.cz/cs/formular-pro-vraceni-vstupneho. Vstupné bude následně vráceno na účty návštěvníků. Nárok na vrácení vstupného je uplatnitelný do 30. října 2020. 

Vstupné za vstupenky zakoupení přímo v liberecké síti e-vstupenka.cz (koncert 16. 10. 2020), budou vráceny přímo tímto předprodejem v případě nákupu na informačním centru. U nákupu online či převodem je zapotřebí poslat žádost na info@evstupenka.cz. Více na www.evstupenka.cz

Zrušené koncerty: 6. 10. 2020, 19. 10. 2020
Koncerty se změnou uplatnitelné pro vrácení vstupného: 17. 10. 2020

Vstupenky na všechny koncerty je možné zakoupit on-line (přehled koncertů s možností přímého nákupu vstupenek najdete rovněž v níže uvedené tabulce) nebo ve festivalové kanceláři v Žižkově ulici č.p. 528/6 v České Lípě. Festivalová kancelář bude otevřena od 3. 6. 2020.

Otevírací doba:
po a st: 15.00–18.00, út a čt: 14.00–16.00

Vstupenky lze platit platební kartou jen při nákupu přímo ve festivalové kanceláři. Ve večení pokladně na místě před koncertem je možná pouze platba v hotovosti. 
Vstupenky je možné rovněž jen rezervovat a vyzvednout do 10 dnů ve festivalové kanceláři nebo uhradit platební kartou a vytisknout jako e–vstupenky.

Slevy:
Studenti a senioři nad 60 let, děti do 15 let: 15 %, 10 % pro Českolipský komorní cyklus (nevztahuje se na abonmá) a zahajovací koncert dne 12. 9. 2020.
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P: 50 % (nevztahuje se na abonmá Českolipského komorního cyklu).
Členové Klubu přátel festivalu: 5, 10 nebo 15 % v závislosti na hodnotě karty.
Věrnostní slevy členů Klubu nejsou kombinovatelné s výše uvedenými a nevztahují se na koncerty Českolipského komorního cyklu a zahajovací koncert. 
Slevy se nevztahují na benefiční koncert pro Nadační fond Ozvěna (23. 9.) a na worskhop Ivy Bittové (22. 9.).

Ostatní prodejní místa:

Prodej v ostatních prodejních místech bude k dispozici dle možnosti uvolnění prodejních kapacit v závislosti na aktuálně platných bezpečnostních opatřeních. Před návštěvou se, prosíme, informujete.

* Česká Kamenice, Infocentrum, nám. Míru 122, předprodejní místa Vstupenka Děčín, www.vstupenkadecin.cz – jen na koncert v České Kamenici;
* Děčín, Zámek – pokladna, Dlouhá jízda 1254, předprodejní místa Vstupenka Děčín, www.vstupenkadecin.cz – jen na koncert v Děčíně;
* Doksy, Infocentrum, Zámek Doksy, Valdštejnská 183 – jen na koncert v Doksech;
* Jablonné v Podještědí, Informační centrum, Náměstí Míru 23 – jen na koncert v Heřmanicích v Podještědí
* Kamenický Šenov, Informační centrum Panská skála, Prácheňská 42 – jen na koncerty v Kamenickém Šenově a Prysku;
* Liberec, pobočky předprodejní sítě evstupenka.cz, např. Divadlo F. X. Šaldy v Liberci ad., www.evstupenka.cz – jen na koncerty v Liberci;
* Nový Bor, Smetanova 523, Kultura N.B. a jejich obvyklá předprodejní místa – jen na koncert v Novém Boru;
* Teplice, Turistické centrum VisitTeplice, Dlouhá 63/31 – jen na koncert v Teplicích;

* vstupenky je dále možné zakoupit v síti prodejců společnosti Perfect system - Colosseum Ticket: www.colosseumticket.cz

Obchodní podmínky:

 • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenky se nevyměňuji. 
 • ​Padělání vstupenek je trestné. 
 • E-vstupenka je platná ve formátu A4. Dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou. 
 • Pořadatel neodpovídá za potíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním e-vstupenky. 
 • Je-li e-vstupenka vystavena se slevou, je pořadatel oprávněn žádat po návštěvníkovi předložení dokladu potvrzujícího nárok na danou slevu. V případě, že doklad nebude předložen, je pořadatel oprávněn žádat doplacení ceny vstupenky do plné výše. 
 • Vstup na akci bude povolen pouze na základě té e-vstupenky, která bude předložena jako první. Při jakémkoli dalším předložení e-vstupenky nebo její kopie nebude povolen vstup na akci, a to bez ohledu na to, kdo e-vstupenku předloží. 
 • Držitelé vstupenek jsou povinni se řídit pravidly stanovenými pořadateli akce. 
 • Uvedená pravidla platí pro vstupenky v listinné podobě zakoupené ve festivalové pokladně a dalších předprodejních místech i elektronické e-vstupenky.
 • Změny programu a účinkujících jsou vyhrazeny. 
 • V případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného ve festivalové kanceláři v České Lípě – více na www.lipamusica.cz.

Zpracování osobních údajů:

 • Pořadatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 • Pro registraci zákazníka v prodejním systému je pořadatel oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka nebo osobní údaje poskytnuté či zadané zákazníkem při registraci (zejména adresné údaje). Tyto údaje zpracovává dále poskytovatel prodejního systému, kterým je společnost Perfect System, s.r.o.
 • Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při plnění smlouvy, na jejímž základě pořadatel umožňuje návštěvu pořádaných akcí, informuje zákazníka o jejich konání apod., a jejíchž smluvní stranou je zákazník, jako subjekt osobních údajů.
 • Pokud zákazník předal či předá pořadateli osobní údaje jiných fyzických osob, je zákazník povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě zákazník odpovídá pořadateli za způsobenou škodu.
 • Další informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny přímo v online prodejním systému, a to v příslušné sekci.

souhlas se zpracováním osobních údajů