Lípa Musica

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica se z původně lokálního, z České Lípy pocházejícího festivalu orientovaného na duchovní hudbu stal po letech významný hudební a společenský svátek, jehož příchod je s každým začínajícím podzimem netrpělivě očekáván.

Za jedenáct let trvání festivalu Lípa Musica se v severočeském regionu uskutečnilo více jak stodvacet koncertů, ve kterých se představili vždy ti nejlepší a nejzajímavější interpreti, jaké mohl svět vážné hudby nabídnout. Diváci festivalu se mohli zúčastnit koncertů, na kterých vystupovala přední jména a soubory české hudební scény. Festival dovezl na sever Čech operní pěvkyni Dagmar Peckovou, Evu Urbanovou, Českou filharmonii, Pražskou komorní filharmonii, světově uznávaného kytaristu Pavla Steidla a další ikony.

Zároveň festival každým rokem otevírá své scény i atraktivním zahraničním hostům. Jeho dramaturgie před obecenstvo na různých místech regionu uvedla celou řadu umělců z evropských zemí, Ruska a dokonce i z Japonska, odkud doputoval sbor buddhistických mnichů, který zde vystoupil ve společném koncertu se souborem Schola Gregoriana Pragensis.

Toto a mnohé další pro své publikum již Lípa Musica připravila. Stala se uznávanou a vysoce ceněnou kulturní událostí, která lehce poráží stereotyp o vykořeněnosti a nízké kulturní úrovni v severních Čechách a v pohraničí obecně.

Rozsah tohoto pravidelně se opakujícího kulturního svátku již přesáhl svým významem region svého vzniku, kterým je Českolipsko. Stal se událostí, která už není pouze záležitostí hudební, ale též společenskou a jejíž koncerty se odehrávají na mnoha místech Libereckého a Ústeckého kraje. Úkolem příštích ročníků je tak i to, aby festival dobře naložil se získaným sociálním kapitálem, rozhlédl se dále okolo sebe a zapojil do svého dění další scény, posluchače i interprety.

Festival musí zodpovědně přijmout společenskou roli, o kterou usiloval a která mu je již teď přisuzována. Součástí navazování nových dialogů a začleňování dalších osobností do programu festivalu je i potřeba přeshraniční a mezinárodní výměny. Tuto mezinárodní výměnu zprostředkovával festival dlouhá léta jen skrze import zahraničních interpretů. Počátkem druhé festivalové dekády však překročil hranice a uspořádal koncerty i v přeshraničních saských městech.

Důvodů k tomuto kroku bylo hned několik. Jedním z nich je i fakt, že festival se chce fixovat na tradiční centra regionu, která se nachází na obou stranách hranic. Cítí potřebu angažovat se do sousedského dialogu mezi regionem severních Čech, kde je festival domovem a Saskem, s nímž ho pojí nejen bohaté svazky historické, ale i četné závazky současné a budoucí.

Mezi Čechami a Saskem vedla odnepaměti obchodní stezka. Ta spojovala sídelní město Prahu s nejsevernějším městem království českého Žitavou. Od pradávna vedly cesty průsmyky Lužických hor z Čech až po Baltské moře. Nejdůležitější cesta směřovala z Prahy přes Žitavu a Zhořelec. Tam se protínala s další slavnou cestou, nazývanou Via regia. Žitava se tak postupně stala významným centrem moci a vlivu českého panovníka. Na cestě z Prahy do Žitavy vyrůstala města, osady, tvrze i kláštery. Neputoval po ní jen předměty obchodu ale také myšlenky a to v obou směrech.

Dnes se snažíme tradici staré cesty všemožně obnovovat a mnohdy to není lehká práce. Společný kontakt je pragmatickou podmínkou vyrovnání se s minulostí a budování věcí příštích, na kterých mají obě strany zájem. Česko-německý kulturní dialog má bohatou tradici a obzvláště to platí v severočeském regionu. Pojí nás spolu svazky historické a výzvy budoucí. Mezinárodní hudební festival Lípa Musica by mohl vzhledem ke svým ambicím být symbolem současnosti a snad i budoucnosti příhraničního nejen hudebního setkávání. Je třeba spolu hovořit, žít a prožívat. Na tom lze stavět budoucnost.

Krásná hudba nám toto umožňuje a je katalyzátorem této ušlechtilé myšlenky. Společný estetický zážitek zprostředkuje souznění. Souznění, které je podmínkou dialogu, dialogu který je podmínkou nalezení dávného partnerství a přátelství. To je i výzva festivalu Lípa Musica do dalších let jeho trvání.