Láska a respekt k přírodě i k lidské duši jako cesta ke kořenům, jako způsob znovu nacházení hudby, hledání podstaty umění.

Letní prolog pod hvězdami

Souznění

Jiří Pavlica & Hradišťan & Pavel Helan

so/29/6/20 h

Zámek Návarov, nádvoří

Děkujeme rodině Turkových

1:30

Program bude ke stažení několik dní před koncertem.

Hradišťan
Jiří Pavlica, umělecký vedoucí, housle, zpěv
Alice Holubová, zpěv
David Burda, klarinet, flétny, zpěv
Milan Malina, cimbál, zpěv
Roman Gill, kvinton, zpěv
Milan Gablas, kontrabas, zpěv
Josef Fojta, klávesy, perkuse, zpěv

Pavel Helan, zpěv, kytara

„Hudba má v každém případě velkou moc se vyjadřovat k aktuálním problémům, které se týkají vztahu k zemi a její kultuře, ke krajině, k přírodě a všem živým organismům vůbec, včetně člověka samotného. A o to se s Hradišťanem snažíme opravdu už desetiletí.“

Jiří Pavlica

Koncert prologu třiadvacátého ročníku festivalu nese v titulu heslo Souznění. Program Jiřího Pavlici, Hradišťanu a jejich hosta Pavla Helana, zasazený do krásného prostředí Návarova, je částečně právě o souznění člověka s přírodou a o hledání správného vybalancovaného přístupu k životu v krajině, o respektu k jejímu rázu a o její ochraně.

„Hudba je dílo okamžiku, vzniká v prostoru a čase propojením různých silokřivek utvářejících jedinečnost chvíle – ať už jde o obsah samotné skladby, osobnost interpreta, kouzlo prostředí, ale také o řadu dalších jemných a neuchopitelných nuancí, jež souvisejí se samotným posluchačem. To vše, při šťastné konstelaci, skýtá možnost vzniku pocitu souznění, po kterém touží snad každá lidská bytost.“

Jiří Pavlica

Obdobně jako ke krajině lze přistupovat i k hudbě. Člověk nesmí nikdy litovat vynaložené námahy, odměnou, pokud dělá vše dobře, je harmonie, která ho pak provází životem a má blahodárný účinek i na jeho okolí. Cesta Hradišťanu za dosažením harmonie trvá již desetiletí. Hradišťan si vytvořil svůj nezaměnitelný projev, ale přesto nepřestává v další práci, v objevování další inspirace. Pavel Helan je muzikant, který sdílí hodnoty Hradišťanu a souzní s jeho hudební filozofií. Tak jako Hradišťan, má i on pozitivní a duchovní přístup k životu a vzájemná spolupráce obě strany nepřestává bavit.

  • !Hradišťan a Pavel Helan - Praha 6. 6. 2015

Hradišťan na svém osobitém projevu pod vedením Jiřího Pavlici pracuje už od roku 1978. Jeho hudba inspiračně čerpá z lidové hudby moravsko-slovenského pomezí. V proudu času se ale stal uskupením, které lidový odkaz dokáže obléknout do různorodých hávů a umí, opřený o své kořeny, prezentovat i hudbu z jiných kultur a kontinentů. Hradišťan rád cestuje a rád absorbuje nečekané vlivy a inspirace.

Kromě lidové hudby se postupně pro programy Hradišťanu stala stále důležitější tvorba Jiřího Pavlici. Kromě bohaté hudební praxe se věnoval také studiu muzikologie a má tedy i dostatečnou teoretickou výbavu proto, aby hranice své tvorby neustále moduloval a posouval. Nikdy se ale nezpronevěřil tomu, s čím Hradišťan začínal, jeho hudba nikdy nepostrádala logičnost, autentičnost a smysl. Širokou posluchačskou obec si Hradišťan získal v 90. a nultých letech, kdy se otevřela stavidla zájmu o world music. Soubor tehdy proslul například fúzí s jihoafrickou hudbou, kterou prezentoval na albu Mys dobré naděje. Z konce 90. let pochází slavné album O Slunovratu, které bylo hudební poctou básníku Janu Skácelovi. Hradišťan se ale úspěšně brání stagnaci a ustrnutí, tvoří dál, na pódiích i ve studiích se potkává s dalšími hudebními ikonami a jeho diskografie čítá více jak 30 alb.

Síla Hradišťanu netkví pouze v bezchybné interpretaci, ale především v její kombinaci s pestrým repertoárem.

Milan Tesař, Folk

so/29/6/20 h

Zámek Návarov, nádvoří

  • Aktuality