Uměleckým garantem 23. Lípy Musicy je Jiří Pavlica

Motivem 23. ročníku festivalu je Souznění, nejen hudební, ale v mnoha významech tohoto slova. Pomyslný štafetový kolík umělecké garance proto pro letošní rok nemohl převzít nikdo jiný než houslista, zpěvák a skladatel Jiří Pavlica. V souladu s jeho osobností bude jedna z dramaturgických linek akcentovat právě různé podoby „souznění“ – s přírodou, hudbou, historií i námi samými.

„V pestrém programu festivalu, který probíhá v často unikátních historických prostorách kraje na severu Čech, jsou obsaženy nejrůznější formy souznění – s přírodou, s odkazem našich předků a v neposlední řadě s budoucností, jejíž součástí jsou naše děti a ti, kteří přijdou po nás. Vědomí souvislostí totiž vytváří hodnoty, jež kultivují svět,“

dodává garant 23. ročníku festivalu.

Jiří Pavlica se v minulosti představil na festivalu s Hradišťanem již několikrát. Tentokrát se zhostí více projektů a představí naplno šíři svých uměleckých aktivit. Navíc bude pracovat i s žáky ZUŠ Česká Lípa na jubilejním 10. ročníku společného projektu Má to smysl!