Uměním proti totalitám.

Memento

Jiří Pavlica & Hradišťan & Severáček

pá/13/9/19 h

Česká Lípa, bazilika Všech svatých

1:30

Program bude ke stažení několik dní před koncertem.

Hradišťan
Jiří Pavlica, umělecký vedoucí, housle, zpěv
Alice Holubová, zpěv
David Burda, klarinet, flétny, zpěv
Milan Malina, cimbál, zpěv
Roman Gill, kvinton, zpěv
Milan Gablas, kontrabas, zpěv
Josef Fojta, klávesy, perkuse, zpěv

Severáček, dětský pěvecký sbor
Silvie Langrová, sbormistryně

„Hudba má svou funkci uměleckou, může ale mít i schopnost léčit. To je v dnešním hodnotově rozkolísaném světě stále více a více potřebné. Písně o lásce a naději, které připravujeme, tvoří protiváhu zlu a vlastně dávají smysl celému našemu programu.“

Jiří Pavlica

Hudební vyjádření uměleckého garanta letošního ročníku Jiřího Pavlici, týkající se těžkého tématu útlaku a perzekuce, je inspirováno zpovědí básníků přeživších koncentrační tábory, fašismus a totalitu. Program nazvaný Memento odkazuje na v současnosti dokončované stejnojmenné oratorium Jiřího Pavlici. Projekt šije Jiří Pavlica společně se svým souborem Hradišťan a dětským pěveckým sborem Severáček na míru festivalu Lípa Musica a bazilice Všech svatých v České Lípě. Do programu budou proto zapracovány i místní unikátní varhany.

Kromě anonymních básníků, kteří ani ve chvílích největší úzkosti neztráceli naději a víru v lidskost a psali básně dochované ve vězeňských zápisech, zazní také verše totalitou perzekvovaného a zakazovaného Jana Skácela nebo vězněného Jana Zahradníčka. Důležitým prvkem těžkého tématu je právě motiv naděje, který je zde nejdůležitější proměnnou. Onu naději reprezentuje i mládí a energie sboru Severáček.

Hradišťan na svém osobitém projevu pod vedením Jiřího Pavlici pracuje už od roku 1978. Jeho hudba inspiračně čerpá z lidové hudby moravsko-slovenského pomezí. V proudu času se ale stal uskupením, které lidový odkaz dokáže obléknout do různorodých hávů a umí, opřený o své kořeny, prezentovat i hudbu z jiných kultur a kontinentů. Hradišťan rád cestuje a rád absorbuje nečekané vlivy a inspirace. Kromě lidové hudby se v průběhu času pro programy Hradišťanu stala stále důležitější tvorba Jiřího Pavlici. Vedle bohaté hudební praxe se Pavlica věnoval také studiu muzikologie a má tedy i dostatečnou teoretickou výbavu proto, aby hranice své tvorby neustále moduloval a posouval. Nikdy se ale nezpronevěřil tomu, s čím Hradišťan začínal, jeho hudba nikdy nepostrádala logičnost, autentičnost a smysl.

  • !Jiří Pavlica & Hradišťan - Rozpomínání

Severáček od svého založení v roce 1958 manželi Jiřinou a Milanem Uherkovými představuje velkou „sborovou rodinu“. Ve čtyřech přípravných odděleních a koncertním sboru nyní zpívá na dvě stě třicet děvčat a chlapců od čtyř do osmnácti let.

Za šest desetiletí trvání prokázal Severáček své mimořádné kvality mnohými vítězstvími v domácích i zahraničních soutěžích, nadšené ovace publika provázely Severáček zatím na třech kontinentech – ve dvaceti zemích Evropy, v Sýrii a Jordánsku, v USA, Kanadě, Jižní Koreji a v Japonsku. Severáček bývá též hostem mnoha mezinárodních hudebních festivalů, pravidelně natáčí pro rozhlas a televizi, na svém kontě má několik gramofonových desek a osm samostatných CD. Významná je jeho spolupráce s našimi předními orchestry, dirigenty i operními scénami, především s Divadlem F. X. Šaldy v domovském Liberci.

Léta prožitá v Severáčku poznamenala všechny jeho generace. Vedle stovek hudebních pedagogů je mezi bývalými členy také mnoho profesionálních hudebníků a pěvců, operní sólisty je možné slyšet nejen na předních tuzemských operních scénách, ale též v Mnichově, Drážďanech nebo v Paříži.

Sbormistryní a uměleckou šéfkou Severáčku je Silvie Langrová, absolventka Pardubické konzervatoře a Univerzity Hradec Králové. Je zvána do tuzemských a mezinárodních soutěžních porot, organizuje sborové přehlídky a semináře. Za sbormistrovskou činnost obdržela v roce 2016 od Unie českých pěveckých sborů cenu Františka Lýska.

„Uherkovi asi netušili, před víc než šedesáti lety, jaké semínko zaseli do duší tisíců dětí v Liberci. To, co oni tam vložili, byla především láska k hudbě, kamarádství a soudržnost. A já mám velkou radost, že to trvá dál.“

Silvie Langrová

pá/13/9/19 h

Česká Lípa, bazilika Všech svatých

  • Aktuality