Je to introvertní, je to hodně osobní, je to intuitivní a barevné. A je to slyšet!

Benefiční koncert pro Ozvěnu

H Is For Hear

Patrik Hábl

Michal Rataj

Oskar Török

so/5/10/19 h

Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa

1:20

Program bude ke stažení několik dní před koncertem.

Patrik Hábl, živá malba

Michal Rataj, zvuková performance, varhany

Oskar Török, trubka, zpěv

„Hudbu s obrazem se snažím intenzivně propojovat už více jak 10 let. Reagovat obrazem na zvuky a vytvářet zvuky v reakci na obraz je vždy velkou výzvou. Pokaždé je to jiná platforma, jiný formát, jiní lidé, kteří ale dokáží vytvořit zajímavý komunitní prostor, ve kterém je možné vidět zvuk a slyšet obraz.“

Patrik Hábl

Benefiční koncert pro Ozvěnu je tak trochu bonusem letošního ročníku. Na začátku byla myšlenka obléknout festival do originálního uměleckého díla. Té byl nakloněn malíř Patrik Hábl, který nakonec kývl i na přímou interakci s festivalovým publikem v podobě výtvarně-hudební performance. A tak se zde po čase opět setká s Michalem Ratajem, inovativním hudebníkem věnujícím se elektronické hudbě, aby spolu znovu zažili dobrodružství a magii spojenou se vznikem díla, při kterém spolu hudba a obraz komunikují, a vzájemně se inspirují. V kostele mistra Jana Husa v České Lípě se do tvorby zapojí ještě trumpetista Oskar Török.

Společný projekt Michala Rataje a Oskara Töroka Letters from Sounds nás pak inspiroval k názvu tohoto večera věnovaného dětem se sluchovým postižením. Jestli vás zajímá, jaký obraz uslyšíme a jakou hudbu uvidíme, musíte přijít, vše zažít a možná proces svou přítomností ovlivnit.

„Letters From Sounds patří k nejsilnějším albům, která u nás v posledních letech vznikla, jsou zajímavě zvukové a přitom veskrze hudební, mimořádně soustředěné, vícevrstevnaté a integrálně propojující odlišné světy včetně toho vážnohudebního. Vedle evropské špičky tvořené Truffazem či Henriksenem se rozhodně neztrácejí.“

Alex Švamberk, Uni

  • !Michal Rataj - Oskar Török: Z Is For Zoom

Patrik Hábl, oceňovaný malíř i pedagog na pražské UMPRUM pracuje nejen s obrazem, ale i s prostorem. Vytvořil řadu prostorových vstupů současného umění do významných historických staveb, mezi nimi například intervence „postních obrazů“ v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora, intervence ve stálé expozici středověkého umění v Anežském klášteře nebo instalace v expozici Umění Asie a starověkého Středomoří v Národní galerii v Praze.

 Stálým a nejhlubším východiskem jeho práce je krajina pojednávána jako vnitřní prostor lidské mysli. Háblovy imaginativní krajiny připomínají tradiční malbu Dálného východu, na základní rysy asijské krajinomalby odkazují i monumentální svitkové obrazy. Polyptychy zase evokují rozeklané horské masivy protkané hlubokými údolími v mlžném oparu. Současnou autorovu tvorbu reprezentují „vytrhávané“ obrazy, které doslova „uzrávají“ několik let v umělcově ateliéru.

so/5/10/19 h

Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa

  • Aktuality