Je to neuvěřitelně krásná hudba se silným příběhem.

Koncert při svíčkách

Musica alla viennese

Bennewitzovo kvarteto

pá/27/9/19 h

Zahrádky, kostel sv. Barbory

1:05

Nástup do autobusu je možný pouze v České Lípě.

Program bude ke stažení několik dní před koncertem. Nástup do autobusu je možný pouze v České Lípě.

Bennewitzovo kvarteto

Jakub Fišer, první housle

Štěpán Ježek, druhé housle

Jiří Pinkas, viola

Štěpán Doležal, violoncello

Joseph Haydn (1732-1809)
Smyčcový kvartet G Dur op. 33 č. 5
Vivace assai
Largo e cantabile
Scherzo. Allegro
Finale. Allegretto

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Smyčcový kvartet č. 15 a moll op. 132
Heiliger Dankgesang. Molto adagio – Andante

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Smyčcový kvartet C Dur, KV 465 Disonantní
Adagio – Allegro
Andante cantabile
Menuet – Allegro – Trio
Allegro molto

„Teprve od Haydna jsem se naučil, jak se mají psát smyčcové kvartety.“

Wolfgang Amadeus Mozart

Kombinace Mozartova Disonantního kvartetu s Haydnovým op. 33 č. 5 je v historických souvislostech dokonalá. Mozart byl po prostudování Haydnova opusu 33 velice nadšen. Viděl v něm samu podstatu kvartetního slohu. Haydnovi poté věnoval svůj cyklus šesti smyčcových kvartetů z let 1782 až 1785.

Smyčcový kvartet C Dur, jenž zazní v Zahrádkách, je posledním z nich a ve své době byl vskutku průkopnickým. V rukopisech kvartetů věnovaných Haydnovi si nelze nevšimnout, s jakou pečlivostí Mozart ke komponování přistupoval, kolik úsilí do něj vložil. Množství dynamických znamének, spousta škrtů a oprav není v jeho autografech typická. Z Mozartova věnování je patrné, jak moc si Haydna vážil, obdiv obou skladatelů byl ovšem vzájemný.

„Kdyby Mozart nenapsal nic jiného než smyčcové kvartety a Requiem, tak by to stačilo k jeho nesmrtelnosti.“

Joseph Haydn

Pokud má být tento večer skutečnou poctou období vrcholného klasicismu, potom do třetice nesmí scházet Ludwig van Beethoven. Jeho kvartet č. 15 a mol, respektive 3. věta, ve které vzdává dík Bohu za uzdravení z nemoci, je vyznáním víry. Přináší světlo do tmy, stejně jako svit svíček v kostele sv. Barbory.

  • !Joseph Haydn: String Quartet in E flat major, op 33/2 / Bennewitz quartet

„Kulatý, smyslný a hedvábný zvuk Bennewitzova kvarteta připomíná velkou tradici českých souborů dvacátého století. Jejich interpretace se vyznačuje dokonalým stylovým mistrovstvím a skutečným prožitkem repertoáru.“

Diapason

Bennewitzovo kvarteto nese jméno českého houslisty Antonína Bennewitze, který pedagogicky vedl řadu pozdějších vynikajících houslistů. Soubor, jenž je pokračovatelem skvělé české kvartetní tradice, zaznamenal řadu úspěchů na mezinárodní scéně. Kvarteto zvítězilo na interpretačních soutěžích v Ósace v roce 2005 a na Prémio Paolo Borciani v Itálii v roce 2008. Pochvalné reakce přichází též od kritiků.

„Jen velmi zřídka člověk zažije takto umně a efektně znějící harmonie…Veliké umění.“

Frankfurter Allgemeine Zeitung

V současné době kvarteto koncertuje na významných českých i zahraničních podiích. Úspěšnými koncerty se jeho členové zapsali ve Wigmore Hall v Londýně, vídeňském Musikvereinu, salzburském Mozarteu, Konzerthausu Berlin, v Théâtre des Champs-Elysées v Paříži a na dalších věhlasných scénách Asie i Ameriky. Kromě četných prestižních zahraničních festivalů bývá Bennewitzovo kvarteto ozdobou i vrcholných domácích akcí, jako je festival Pražské jaro nebo Dvořákova Praha. Soubor v současné době připravuje vydání nového CD, na kterém zazní smyčcové kvartety „těch, kteří spolu hrávali“ – Haydna, Mozarta, Vaňhala a Dittersdorfa.

pá/27/9/19 h

Zahrádky, kostel sv. Barbory

  • Aktuality